zajímavé místo v srdci Českého středohoří

1. Zastavení

Litochovice nad Labem

http://www.geology.cz/img/dbsesuvy/files/024301/P1010051.jpg

První zastavení naší virtuální naučné stezky je v Litochovicích nad Labem těsně vedle kapličky sv. Jana Nepomuckého, t.j. v místě, kde končí nová naučná stezka "PORTA BOHEMICA", která vede z Malých Žernosek. 

GPS    N 50°33.45650', E 14°1.95930'

Litochovice nad Labem je místní část obce Prackovice nad Labem. Vesnice leží na levém břehu Labe, asi 1 km jižně od vsi Prackovice nad Labem, v místě kde se labský kaňon "PORTA BOHEMICA" otevírá do Libochovanské kotliny

 

Ve vsi je železniční stanice na trati č.090.

Domek na snímku je už historií. Býval v něm služební byt železničáře a prodejna jízdenek. Dosloužil a v červnu 2016 byl stržen.

 

Zajímavý je železniční viadukt, který v r.1999  nahradil starý trojklenbový jediným elegantním polem.

Historie obce Litochovice (něm. Lichtowitz)

V místě jsou evidována čtyři archeologická naleziště s ojedinělými nálezy z doby laténské, neolitu, mladší doby bronzové a vrcholného středověku a také pohřebiště s šesti kostrovými hroby ze střední až mladší doby hradištní.

 

Níže uvedené údaje jsou z roku 1930. V tom roce bylo zapsáno:
"Plocha katastru 399 ha, domů 65. Obyvatelstvo úhrnem 291 - 144 mužů, 147 žen. Národnost čsl. 11. něm. 280
Náboženství - řím. kat. 279, evang. 6, jiné 4, bez vyznání 2.Obec leží při státní silnici z Lovosic do Ústi nad Labem, z obce odbočuje okresní silnice do Velemína. Ve vsi je zastávka státní dráhy Praha - Podmokly a stanice parníků Sasko - české společnosti paroplavební. Mírné klima způsobuje údolí uzavřené Dobrým - 311 m, Chlomkem - 274 m, něm. Klampenberk a na severu mohutnou Kubačkou a Děbušem. Založení osady spadá do těchže dob, ve kterých protilehlé Libochovany založeny, nebo brzy potom. Přesné datum není známo. Roku 1275 patřily ke klášteru Chotéšovském (v XVI. století náležely Pánům z Geršderfu). Paní Barbora prodala je 4.prosince 1588 Bohuslavu Kaplířovi za Sulevice s jiným svým zbožim za 10.750 kop grošů českých. Již ve smlouvě, kterou pan Jindřich z Vrchovišť své zboží panu Kolovratu z Lichtenštejnska r. 1508 21. června postupuje, činí se zmínka, že usedlíci litochovičští z každého lánu z vinic panských sudem vína jsou povinni. Touto smlouvou museli rybáři litochovičští vrchnosti prvního chyceného lososa odevzdati, za čež se jim piva dostalo, také i poplatky z rybaření povinně pánům odváděti museli. Tenkrát byla středem tohoto majetku Chotiměř, Litochovice později přešly do panství lovosického. Jeden dům - později hostinec - náležel odedávna ke dvoru soběchlebskému. Koncem XVIII. stol. měly Litochovice 34 domů a až do r. 1830 zůstal počet domů nezměněn - z nich byly 2 hostince, jeden jak uvedeno patřil do Soběchleb. Tenkrát bylo obyvatel 180.  Kubačkou, podviním Chlomkem a  Dobrým (dobrá úrodná planina rodí obilí) uzavřená kotlina, zvýšená a otevřená na východě břehem labským, dávala úrodu ovoce (zvláště známých raných druhů třešní a vína).  Obilí se tu dobře dařilo. Místo samo je vyhledávaným a oblíbeným letoviskem vhodným pro léčebný pobyt a rekonvalescenci.

Při zatáčce silnice k viaduktu dráhy, stojí mezi hustými korunami akátů stará socha sv. Antonína Paduánského, která do r. 1854 stála u Labe, v témže roce byla renovována a sem přenesena. Na straně k silnici je znak Nosticů, na podstavci je německý nápis: " Na paměť podivné záchrany postaveno Františkem Antonínem, říšským hrabětem z Nosticů r. 1750 ".I Jaroslav Schaller k tomu vypravuje že bujný kůň, na kterém hrabě seděl, splašil se při vstupování na převoznický prám a skočil i s jezdcem do Labe. Přeplaval řeku uháněl i s jezdcem po břehu. Hrabě zachytiv se větve, osvobodil se od koně a tak se zachránil."

Ve vsi je kaple sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou - byla postavena r. 1792 a znovu opravena r. 1857, dále je zde pěkný porfýrový pomník padlým ve světové válce, školou a farou náleží obec k Prackovicům, obec je výstavná, obyvatelstvo se živí polnim hospodářstvím a sadařstvím. Jsou zde rulové a porfýrové lomy. Pomístná jména jsou dosud všechna česká: Na Dobrém , Podvinná, Luh, Pod Kubačkou a Doušky.

 

Obr.: Litochovice dříve a dnes

 

 

Památkově chráněné objekty:

1. Kaple Sv. Jana Nepomuckého z r. 1792, renovovaná r. 1857.
2. Areál usedlosti čp. 9, z toho dům usedlosti a brána s brankou.
Další památky:
Kamenný sloup se sochou Sv. Antonína z Padovy z 1. poloviny 18. století. 
Ttato socha původně stále u Labe, ale v roce 1854 byla renovována a přesunuta do obce.

(Pískovcový světec Antonín se dnešních dnů bohužel nedočkal. Torzo sochy -  pískovcový sloup na poničeném podstavci nalezneme za motorestem). Na spodním snímku autor stránek dohušťuje zadní kolo svého bicyklu.

  

Na nemovitosti Litochovice nad Labem čp.38 jsou zajímavé sluneční hodiny s německým nápisem "Am best erwählt wer nur heitre Stunden zahlt" ("Nejlépe volí ten, kdo počítá jen jasné hodiny").

Litochovice nad Labem se mohou pochlubit i významným rodákem.

Je jím Franz Kutscher (8. února 1865 Litochovice nad Labem – 7. března 1912 Litochovice nad Labem) byl to rakouský a český politik německé národnosti, na počátku 20. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.
Působil jako starosta rodných Litochovic nad Labem. Na přelomu století se zapojil i do zemské a celostátní politiky. Ve volbách v roce 1901 byl zvolen do Českého zemského sněmu v kurii venkovských obcí (volební obvod Litoměřice, Lovosice, Úštěk). Politicky patřil k všeněmcům. Mandát obhájil ve volbách v roce 1908, nyní jako člen Německé agrární strany.Kromě toho byl zvolen ve volbách roku 1901 i do Říšské rady (celostátní zákonodárný sbor), za kurii venkovských obcí, obvod Litoměřice, Štětí, Ústí atd. Uspěl i v následných volbách roku 1907, konaných již podle všeobecného a rovného volebního práva. Byl zvolen za obvod Čechy 107. Zasedl do poslaneckého klubu Německý národní svaz, v jehož rámci byl členem Německé agrární strany. Zvolen byl také ve volbách roku 1911 a poslancem Říšské rady zůstal až do své smrti, po níž ho v jeho obvodu Čechy 107 nahradil Karl Müller. Počátkem března 1912 vážně onemocněl. K jeho lůžku v Litochovicích se dostavil i profesor von Jaksch a zdravotní stav pacienta byl označen za velmi vážný. Po několika dnech zemřel.


K nedávné historii Litochovic n.L. patří i otužilci. Ti mívali své srazy v únoru, kdy pořádali akci "Plavecký maratón Memoriálu Ladislava Applta", kterého se zúčastnil i přemožitel kanálu La Manche František Venclovský.  Lze vzpomenout také sportovní klání "Otužilci na Labi" či "Memoriál Jiřího Pokrovského". Zúčastnilo se ho dvanáct plavců, jeden byl z Německa. Lze konstatovat, že společenský život  ve vsi běžel odjakživa kolem vody.

Motorest

Dnešní motorest, byl původně Edrův restaurant, luxusní podnik na Labském břehu hned vedle přístaviště osobních parníků. Restauratér Edr zde byl zmiňován již v roce 1892. Na přelomu století nový majitel Herman Tietze celý objekt rekonstruoval, přistavil patro a levé křídlo a upravil i Labský břeh na promenádu. V roce 1900 znovu podnik pod novým názvem Dampschiff (Parník) otevřel. (dobový snímek zde). Hosté zde mj. měli k dispozici letní terasu s překrásným výhledem na Labe (tehdy silnice na Ústí n/L. vedla za restaurantem) a tenisové kurty. Ubytovací kapacita 22 pokojů s 50 lůžky, denní penze stála 30 Kč v sezóně. Na Labi, které bylo tehdy čistější než dnes, byla i plovárna. Restauratér Tietze byl majitelem minimálně do roku 1912. V roce 1923 se uváděla jako majitelka Josefína Freubergová, do roku 1945 potom Elli Morgensternová. Po válce se stává národním správcem Karel Kulička, který se stává později i řádným majitelem. Ovšem již v roce 1951 v rámci socializace hospodářství patří restaurant sokolskému družstvu Vzlet a po perzekuci sokolského hnutí komunálnímu podniku Lovosice. Celá dlouhá léta byl  podnik jediným hostincem v obci ( před válkou bylo v Litochovicích 5 restaurací ).

 

Z důvodu nesouhlasu se zavedením EET je  po 124 letech provozu OD 1. 12. 2016 MOTOREST PŘECHODNĚ UZAVŘEN ...

 

A ještě malý botanický exkurs:

K okolí obce Litochovice n.L. se váže botanický druh - Jeřáb soutěskový SORBUS PORTAE-BOHEMICAE 

původně popsaný jako  endemit soutěsky Porta bohemica byl navržen zařadit do Červeného seznamu taxonů ČR, a to do kategorie kriticky ohrožených druhů (C1) a na lokalitě místa popisu, t.j. Litochovice nad Labem, resp. Opárenské údolí bylo doporučeno vyhlášení maloplošného chráněného území.

Jeřáb soutěskový – Sorbus portae-bohemicae M. Lepší, P. Lepší, P. Vít et K. Boublík:

Strom, vzácněji pak keř, dosahuje výšky 7 m. List je široce vejčitý až široce eliptický, pravidelně mělce laločnatý s laloky ostře zašpičatělými, na rubu plstnatý a šedozelený. Květy v chocholičnatých latách mají nálevkovitou češuli a bílé korunní plátky. Semeník je polospodní, čnělky zčásti srostlé. Prašníky mají zpočátku růžový náběh, poté dostanou bledožlutou barvu. Malvice jsou obvejčité nebo eliptické, oranžově červené a řídce tečkované. Kvete v květnu. Vyskytuje se v suťových a ve světlých dubových lesích. Taxon je popsán jako endemit soutěsky Porta bohemica v Českém středohoří. Server botany.cz uvádí ještě jednu lokalitu v Oparenském údolí asi 2 km jihozápadně od soutěsky. Druh není chráněn v žádné kategorii, ale je navržen na zařazení do skupiny kriticky ohrožených. Nebezpečí pro něj představuje především mizení jeho hlavního biotopu.

 -*-

Dnešní Litochovice se dostaly do širšího povědomí díky velkému, devastujícímu sesuvu ze 7. června 2013.

 

Nyní ještě něco o místě zvaném PORTA BOHEMICA   a můžeme vyrazit na procházku podle Labe k 2.zastavení nazvanému LIBOCHOVANSKÁ KOTLINA.

Fotogalerie: 1. Zastavení: Litochovice nad Labem

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode