zajímavé místo v srdci Českého středohoří

2. Zastavení

Libochovanská kotlina

POKUD BYCHOM CHTĚLI UMÍSTIT INFORMAČNÍ PANEL DO CENTRA LIBOCHOVANSKÉ KOTLINY, MOHL BY STÁT  ZDE :

GPS 50°33'49.738"N 14°2'1.881"E

Letecký pohled od jihu

Pohled z Výsluní

Pohled z Lovoše

...a opačně k Lovoši

Labské údolí u Prackovic a Libochovan v r.1942

Labské údolí ( německy Elbtal) odděluje Verneřické středohoří a Milešovské středohoří. Údolí se začíná formovat od  Velkých a Malých Žernosek. Naleznem tu úzký a skalnatý kaňon, pojmenovaný Porta Bohemica – Brána Čech s Tříkřížovým vrchem (Kalvárie). Za ní následuje Libochovanská kotlina, zakončená na pravém břehu vrchem Deblíkem, na levém břehu masivem s vrchy Kuačkou a Výsluním a  Dubickým kostelíkem. Zde se stáčí údolí k východu a za levotočivou zákrutou u Sebuzína se zařezává do hlubokého kaňonu, který je zakončen až ústeckou kotlinou. Té na pravém břehu dominuje mohutná skála hradu Střekova, na levém břehu pak výrazná silueta výletní restaurace Větruše. Právě pod Větruší se do Labe vlévá řeka Bílina. Díky prudkým srázům labského kaňonu v okolí Ústí se na pravo i levobřežních přítocích nalézá řada krásných vodopádů. V Ústí se prodírá Labe další skalní branou, tvořenou na pravém břehu Kamenným vrchem, na levém pak mnohem výraznější Maránskou skálou. Za tímto úsekem následují Krásnobřezenská, Svádovská a Neštěmická kotlina. Poslední jmenovaná je ukončena krásnou siluetou Kozího vrchu a na ostrohu nízko při Labi položeného valtířovského kostela. Za ním se nachází Velkobřezenská kotlina zakončená masivem Sokolího hřebenu. Za Povrly a Malým Březnem se Labe ponořuje do hlubokého zalesněného údolí pod masivem Bukové hory. Toto údolí je za Těchlovicemi oživeno skalní siluetou hradu Vrabince. Tok řeky je naposledy pevně sevřen do úzkého kaňonu před Nebočady v místě nazývaném dle staré pověsti Dívčím skokem. Za ním se již údolí rozevírá v Děčínskou kotlinu, které na levém břehu dominují čtyři samostatné kopce včele s dominantním vrchem Chmelníkem, zatímco pravý břeh tvoří relativně kompaktní horský masiv. V Děčíně, na soutoku s řekou Ploučnicí opouští, Labe definitivně České středohoří a jak napovídají pískovcové skály Pastýřské stěny a Děčínského zámku, vtéká do neméně krásného údolí v oblasti nazývané Labskými pískovci.

Významné nálezy archeologických artefaktů v labském údolí potvrzují dávné osídlení oblasti v minulém věku od neolitu až po dobu slovanskou.

Labské údolí je odpradávna také významnou dopravní cestou.V současnosti se zde kromě labské lodní dopravy nachází frekventované silnice i železnice.  Železnice - levý břeh: trať č. 90 v úseku Lovosice - Děčín, pravý břeh trať č. 72: Velké Žernoseky - Ústí n.L.-Střekov, trať č. 73: Ústí n.L.-Střekov - Děčín-Východ. Silnice - levý břeh: Lovosice -Ústí n.L. - Děčín, pravý břeh: Libochovany - Děčín- Hřensko. Z části i trasa rozestavěné dálnice  D8. Dopravní infrastrukturu doplňuje infrastruktura energetická , telekpomunikační a vodovodní, t.j.  několik tras nadzemních i podzemních vedení.

Labským údolím prochází řada turistických stezek a mezinárodní cyklotrasa č. 2. Tato cyklotrasa začíná na státní hranici s Německem naproti obci Hřensko. Na německé straně je možné pokračovat do Bad Schandau, na české straně směrem na Děčín. Trasa je situována na levém břehu Labe. Mezi Hřenskem a Děčínem vede tzv. Labským kaňonem. Do obce Čertova Voda je vedena po asfaltové silnici, dále do Děčína po zpevněné cestě. Z obce Svádov do Církvic je vybudována cyklostezka, která vede přes Ústí nad Labem, kde přechází na pravý břeh Labe. Po cestě je možné odbočit na prohlídku hradu Střekov. Odtud trasa pokračuje po silnicích a zpevněných cestách podél pravého břehu Labe do Litoměřic. Mezi obcemi Libochovany a Velké Žernoseky se nachází Porta Bohemica – Česká brána, kterou trasa projíždí. Zde je možné po pěší turistické cestě vystoupat na Kalvárii. Dále trasa pokračuje po silnicích III. třídy, zpevněných cestách a převážně účelových asfaltových komunikacích do Roudnice nad Labem, kde se přes most dostává na levý břeh Labe. Na tomto úseku stojí za zmínku především vesnička Lounky se starým  románským kostelíkem, v níž se natáčel film Starci na chmelu. Asi 5 km od Roudnice se z roviny zvedá hora Říp s rotundou zasvěcenou sv. Jiří. Přes Račice a Hněvice se trasa dostává na hranice Euroregionu Labe a pokračuje směrem na Mělník. 

Zároveň je toto údolí sídelním prostorem s obytnou i průmyslovou zástavbou. Nic z toho však neubírá na kráse velkolepé přírodní scenérii doplněné řadou kulturních památek, zajímavých míst a výhledů. Největší skvrnou na kráse, je zde těžba kamene , která s požehnáním úřadů a institucí určených k ochraně přírody nešetrně zasahuje do reliéfu údolí. Přesto však labské údolí zůstává jedním z nejpůsobivějších míst Českého středohoří a určitě stojí za návštěvu.

Zdroj: Mgr. Jiří Šedivý (úryvek) www.ceskestredohori.cz

Zajímavost na závěr: 

Střed Libochovanské kotliny leží ve vzdálenosti pouhých 7,5 km (měřeno vzdušnou čarou) od vrcholu Milešovky, nejvyšší hory Českého středohoří (837 mnm) - dominantního místa chráněné krajinné oblasti České středohoří, podkrušnohorské pánve, dolního poohří, okresů LT,UL,TP,LN,MO. Přírodovědec a cestovatel Alexander von Humboldt označil  výhled z Milešovky  za třetí nejkrásnější na světě. RNDr. Josef Štekl, CSc. napsal: Milešovka, nejvyšší vrchol Českého středohoří, byla díky svému charakteristickému tvaru, který pomyslně stoupá do tajemných výšin atmosférického ovzduší, patrně pro všechny lidské bytosti v historické minulosti, stejně jako pro současníky, magnetickým bodem přitahujícím k výstupu na její vrchol. Tento dominantní bod, z litoměřické a teplické krajiny viditelný téměř ze všech směrů a z velké vzdálenosti, je přírodní rozhlednou, která nabízí úchvatný rozhled po Českém středohoří a Krušných horách. Při výtečné meteorologické dohlednosti je vidět velké území Čech od Krkonoš až k Šumavě. Majestátní hora, zasazená do lesnaté krajiny, byla svědkem událostí regionálních dějin. O mnohých z nich historici vědí, na některé usuzují, o většině z nich však ví jen nesdělitelná paměť hory.

Krásně napsáno, bohužel tato krasavice se našemu pohledu ukrývá za masivem Kubačky .

-------------------------------------------------------------------------------------

Od 2.zastavení je pěkný pohled přes řeku , ale impozantní je také pohled z opačného břehu řeky- POHLED Z VRCHU DEBLÍK.

Naše naučná stezka pokračuje dál podle řeky k 3.zastavená nazvanému

ŘEKA LABE

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode