zajímavé místo v srdci Českého středohoří

Turistické zajímavosti v okruhu 25 km

          pozn.: kilometráž vzdušnou čarou je pouze orientační údaj        

 
Odkazy na zajímavé stránky:
 
Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Patří k našim nejromantičtějším hradům.  
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Katedrála sv. Štěpána - Litoměřice (kostel) 8.08 km 
Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích je nádherná barokní stavba. Původně se jednalo o kostel kolegiátní kapituly, tedy kostel velmi významný, který byl po ustanovení biskupství v Litoměřicích povýšen na katedrálu. Jedná se o mohutnou trojlodní stavbu

zoo, soukromá zoo ZOO Ústí nad Labem (zoo) 8.6 km 
V roce 1908 měl za sebou již 49 let svého života významný ústecký podnikatel a obchodník kovovým zbožím pan Heinrich Lumpe. Byl náruživým přítelem přírody a ptactva, uznávaným ornitologem nejen v Ústí nad Labem a v dalších městech

hrad, zámek, tvrz, hradiště Wessenstein - Mojžíř (zaniklý hrad) 12.01 km 
Terénní stopy po hradu na vrchu Strážný nad obcí Mojžíř nedaleko Ústí nad Labem. Existoval krátce, zřejmě od 2. pol. 13. stol. do počátku 14. stol.; historické zprávy o něm mlčí, ztotožnění lokality s hradem Weisenštejnem

hrad, zámek, tvrz, hradiště Blansko - Blankenstein (zřícenina hradu) 12.08 km 
Zříceniny hradu na vysokém kopci nad levým břehem Labe nedaleko Ústí nad Labem. Poprvé zmiňován r. 1401, místo však bylo osídleno již od 2. pol. 13. stol. 

pomník, památník Pomník bitvy u Chlumce - Chlumec (památník) 12.95 km 
Vedle často připomínané a rozebírané slavné Napoleonovy bitvy s ruskými a rakouskými koaličními vojsky u Slavkova se v roce 1813 v prostoru Krušných hor pokusil císař Napoleon o dvojí vpád do Čech. 29. a 30. srpna 1813 se u obce Přestanov 


pomník, památník Ruský památník - Přestanov (památník) 13.35 km 
Ruský památník - se nachází nedaleko Prestanova u silnice Teplice - Ústí nad Labem. Pripomíná tuhé boje, které zde svedly r.1813 spojenecké armády Ruska, Pruska a Rakouska proti francouzské Napoleonove armáde. 

pomník, památník Francouzský pomník - Přestanov (památník) 13.91 km 
Francouzský pomník - stojí na místě kde 29.8.1813 probíhaly težké boje mezi francouzskými Napoleonovy vojsky a spojenci (tj.armádami Ruska, Pruska a Rakouska). Nachází se na križovatce silnic z Uncína, Prestanova a Strádova, naproti Juchtové kapli. 

hvězdárna, planetárium Hvězdárna a planetárium Teplice (hvězdárna) 15.48 km 
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace řízená odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Zřizovatelem je Ústecký kraj. 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Libouchec (zámek) 15.7 km 
Zámek Libouchec leží v údolí Jílovského potoka mezi svahy Východních Krušných hor, Českého středohoří a Labských pískovců. Je vzdálen asi 11 km severně od centra Ústí nad Labem a asi 2,5 km od dálnice D8 Praha – Berlín.

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litýš (zřícenina hradu) 16.66 km 
Zříceniny hradu na kopci mezi Třebušínem a Liběšicemi. Založen Zikmundem z Vartemberka po r. 1420 jako ochrana proti nedalekému Žižkovu Kalichu, poprvé se uvádí r. 1432; opuštěn v 1. pol. 16. stol., r. 1544 se už připomíná jako pustý.

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny, Krupka-Libušín (kostel) 16.87 km 
 hrad, zámek, tvrz, hradiště Roudnice nad Labem (hrad, zámek) 20.51 km 
Původně stávala na místě zámku románská falc pražských biskupů z doby po roce 1190, zčásti zachovaná v suterénu sz. nároží dnešní stavby. 

zoo, soukromá zoo ZOO Děčín (zoo) 21.49 km 
Kromě tradičních pavilonů evropských i exotických zvířat je v ZOO Děčín originální stezka pro děti, plná úkolů, soutěží a poznání - např. Medvědí stezka za potravou - jaké je to být mědvědem? 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Louny (kostel) 23.97 km 
Na místě starého kostela ze 13. století nechalo město po požáru v r. 1517 postavit nový kostel. Stavitelé chrámu Mikuláš z Prahy, Benedikt Ried a Pavel z Pardubic zachovali původní zdivo věže staršího kostela, v pozdně gotickém slohu 

rozhledna Červený Vrch u Loun (rozhledna) 22.73 km 
Stojíme na Stříbrníku, nebo taky u Ejemovy chaty,Frotzovy rozhledny na Červeném vrchu. Chata na vrcholu je dílem Lounského odboru K.Č.T. Návrh na zřízení chaty podal předseda odboru ing.Josef Ejem v roce 1902. 


hrad, zámek, tvrz, hradiště Košťálov (zřícenina hradu) 6.33 km 
Hrad Kosťálov, zbytky raně gotické stavby, vybudovaný na typické 488 metrů vysoké homoli stejného jména. Kdysi královský hrad byl postaven k ochraně obchodníků a poutníků na obchodní stezce vedoucí z Čech do Saska.

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Krupka (kostel) 15.81 km 
Nejstarší hornický kostel - kostel sv. Prokopa - byl založen v době prvotního osídlení v blízkosti havířské osady Kirchlice u Liščího potoka. Písemně je kostel zmiňován v roce 1331. 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Ústí nad Labem-Střekov (kostel) 7.56 km 
 

rozhledna Varhošť u Litoměřic (rozhledna) 5.92 km 
První rozhledna, kterou na vrcholku Varhoště zbudovali turisté z Litoměřického turistického spolku, byla vlastně jen stlučená z pár prkýnek, za pomoci několika okolních stromů.

rozhledna Sokolí Vrch u Dobrné (rozhledna) 25.37 km 
Nedaleko obce Dobrná, se nachází jedna z našich nejmladších rozhleden - Sokolí vrch. Slavnostní otevření proběhlo v den vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 1.Května 2004.

rozhledna Děčínský Sněžník u Děčína (rozhledna) 19.22 km 
Severovýchodnímu výběžku Krušnohorského pohoří dominuje 723 metrů vysoký vrchol Děčínského Sněžníku. Ono se ani tak nejedná o vrchol, jako spíše o stolovou horu, dokonce nejvyšší a největší na našem území. 

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom Píšťanské jezero (jezero, přírodní koupaliště) 3.71 km 
Jezero je oblíbeným místem ke koupání na Litoměřicku. Jde o bývalou, značně rozlehlou pískovnu, kterou v loňském roce postihly povodně. Prostor koupaliště působí přírodním dojmem. V jezeře se lze koupat i mimo koupaliště

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Bazilika Panny Marie Sedmibolestné - Krupka (bazilika) 15.7 km 
Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné je dílem vynikajících architektů italského původu Giulia a Octavia Broggiových. V letech 1701-1706 postavili vznosnou stavbu se dvěma hranolovitými věžemi viditelnými z dalekého okolí.

mlýn, hamr, technická zajímavost  Buková hora (vysílač) 17.67 km 
Původní vysílač, postavený na tomto místě v letech 1960 až 1962, který měřil 181,5 m, musel být v září 1966 odstřelen kvůli požáru, vzniklému v prosinci 1965 při svařování dodatečných výztuh. 

lázně Lázně Mšené (lázně) 16.86 km 
Založeny v roce 1796.Slatinné lázně úspěšně léčí již více než 200 let zejména pohybové ústrojí, v novodobé historii se zde lečí záněty nervů, pooperační stavy, obezita. Zkušený lékařský a lázeňský personál se věnuje pacientům i hostům vstřícně 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Budyně nad Ohří (hrad, zámek) 13.8 km 
Zachovaný blatný hrad na pravém břehu Ohře, na místě staršího královského dvorce. Královský hrad existoval již ve 13. stol., možná již v jeho první polovině; r. 1336 jej získali Zajícové z Házmburka, velkolepá pozdně gotická přestavba 

mlýn, hamr, technická zajímavost  Dolánky (vodní mlýn) 14.19 km 
vodní mlýnDolánky, čp.12

rozhledna Erbenova vyhlídka v Ústí nad Labem (rozhledna) 9.53 km 
Rozhledna na Brandu u Dobětic, nedaleko Ústí nad Labem, měla své předchůdkyně. O všechny stavby se zasloužil Ústecký spolek pro České středohoří a Krušné hory.


hrad, zámek, tvrz, hradiště Doubravská Hora - Doubravka (zřícenina hradu) 14.69 km 
Zalesněný znělcový vrch u Teplic se zříceninami pozdně gotického hradu z l. 1478-86, jednoho z nejmladších v Čechách. Hradu se za třicetileté války navzdory modernímu bastionovému opevnění, dokončenému r. 1624, několikrát zmocnila cizí vojska


hrad, zámek, tvrz, hradiště Kyšperk – Krupka-Unčín (zřícenina hradu) 15.34 km 
Zříceniny hradu, založeného zřejmě (podobně jako nedaleký Střekov či Kamýk) z iniciativy Jana Lucemburského, poblíž Krupky. Připomínán prvně r. 1319, stal se majetkem pražských biskupů, později arcibiskupů; významně přestavěn za Jana z Jenštejna. 

rozhledna Rozhledna Větruše - Ústí nad Labem (rozhledna) 7.61 km 
Na našem území bychom jen těžko hledali rozhlednu, do které bylo investováno tolik finančních prostředků, jako právě do Ústecké Větruše. Její příběh nepozbývá lesku, a slávou zašlých časů


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Černochov (kostel) 15.77 km 
 

rozhledna Mostná Hora v Litoměřicích (rozhledna) 8.22 km 
Název "Mostná hora" dostala rozhledna podle zalesněného vrchu, ze kterého prý byly poraženy stromy na starý most přes Labe. Rozhledna je kamená a uvnitř najdeme restauraci. 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Děčín (kostel) 22.28 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv Matouše - Prackovice nad Labem (kostel) 0.92 km 
 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Libochovany (tvrz) 0.93 km 
Rokem 1251 připomínán Vlček z Libochovan; zámeček z konce 16. století, později klasicistně upravený.

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Libochovany (kostel) 0.93 km 
Kostel v Libochovanech - do současné podoby dotvořili místní obyvatelé a věřící z širšího okolí koncem minulého století, kdy byl stržen starý nevyhovující dřevěný svatostánek, mající kořeny již v roce 1460. 

boží muka, kříž, kaplička Kalvárie (kříže) 1.55 km 
Tři kříže na skalnatém ostrohu nad Labem historicky doložené již od roku 1587

hrad, zámek, tvrz, hradiště Oparno (zřícenina hradu) 2.03 km 
Zříceniny gotického hradu z 1. pol. 14. stol. na konci táhlého hřbetu nad stejnojmennou vsí, nedaleko Lovosic. Poprvé se připomíná r. 1344, opuštěn již před r. 1520 a v r. 1536 je zmiňován jako pustý.

rozhledna Lovoš u Lovosic (rozhledna) 2.49 km 
Kdo zná vrcholek Lovoše ( 570m.n.m ), musí dát Lovosickým turistům za pravdu, že na něm vyhlídková stavba nesměla chybět. 19. června 1892 zde tedy Lovosický odbor KČT zpřístupnil chatu s rozhlednou

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Církvice (kostel) 2.63 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Dubice (kostel) 2.64 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Velké Žernoseky (kostel) 2.84 km 
Kostel sv. Mikuláše byl postaven v roce 1516. Jeho věž je dokonce ze 14. stol. Jedná se o jednolodní kostel s trojboce uzavřeným kněžištěm a hranolovou věží. Při severní straně sakristie. 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Velké Žernoseky (zámek) 2.96 km 
Ve starobylé osadě vybudována rytířská tvrz, od roku 1251 církevní majetek. Postupem času budovány rozsáhlé vinné sklepy. V třicetileté válce sídlo zničeno. Dnešní zámek vybudován na konci 18. století na místě staršího z 2. poloviny 17. století.

kašna, fontána Evangelický kostel - Lovosice (kostel) 3.35 km 
 

muzeum Smetanova světnička - Kamýk (muzeum) 3.6 km 
 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lovosice (zámek) 3.71 km 
Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze byl barokně přestavěn a upraven po požáru v r. 1809 knížetem Josefem Schwarzenbergem, již v prostší formě, odstraněny byly zvláště renesanční štíty a lunety.

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Kletečná (kaple) 3.74 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Lovosice (kostel) 3.77 km 
Barokní chrám sv. Václava byl postaven na místě, kde stával dřevěný kostelík, litoměřickým stavitelem Petrem Versou. Dokončen byl v r. 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha. 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kamýk (zřícenina hradu) 3.81 km 
Zříceniny hradu na čedičovém suku nad obcí. Vystavěn z pověření krále Jana Lucemburského před r. 1319, jeho vlastníci se rychle měnili; kolem r. 1547 pro stísněné poměry přestavěn

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hřídelík (zřícenina hradu) 3.94 km 
Zříceniny hradu na pískovcové skalce u Blíževedel. Vznikl již ve 2. pol. 13. stol., byl církevním majetkem; písemné prameny jej poprvé uvádějí r. 1334. 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Velemín (kostel) 4.4 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Gotharda - Sulejovice (kostel) 4.53 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Simona a Judy, Stebno 4.65 km 
... 
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Floriána - Stebno-Suchá (kaple) 4.92 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana a Pavla - Stebno-Podlešín (kaple) 5.08 km 
Kaple se nachází přímo na návsi. Je to pseudogotická stavba na obdélném půdorysu, s nárožními pilastry a sedlovou střechou. 

rezervace, přírodní zajímavost Radobýl SPR (přírodní rezervace) 5.21 km 
Státní přírodní rezervace Radobýl Na svislých hladkých stěnách opuštěného čedičového lomu je odkryt severojižní profil kopcem. V lomové stěně lze sledovat vnitřní stavbu Radobýlu s názorně vyvinutou sloupcovitou odlučností horniny. 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Čížkovice (zámek) 5.59 km 
Na místě starší dolní tvrze (rok 1276 Čáslav) vystavěn v letech 1658 - 1665 barokní zámek, později upravovaný. Do počátku 19. století dochovány příkopy.

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Čížkovice (kostel) 5.64 km 
Raně barokní farní kostel sv. Jakuba z let 1675 – 1677

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla, Sutom 6.03 km 
 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Ostrý (zřícenina hradu) 6.17 km 
Zřícenina gotického hradu založeného zřejmě až v 1. pol. 15. stol. na vysokém čedičovém vrchu u Milešova; prvně se připomíná r. 1433. Vznikl v době, kdy rychlý rozmach dělostřelectva přinutil vrchnost zakládat svá opevněná sídla na vrcholcích osamělých kopců

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Trmice-Kostov (kaple) 6.55 km 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Siřejovice (kostel) 6.85 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel Pana Ježíše - Trmice (kostel) 6.98 km 
 

muzeum Muzeum Českého granátu - Třebenice (muzeum) 7 km 
Stálá expozice:   Historie těžby a zpracování českého granátu Kolekce historických i moderních šperků z českého granátu (včetně sady šperků Ulriky von Levetzow)

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Třebenice (kostel) 7.04 km 
 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Skalka u Vlastislavi (zřícenina hradu) 7.15 km 
Zříceniny hradu v sousedství mladšího zámku u Vlastislavi. S hradem založeným v 1. pol. 14. stol. se v písemných pramenech setkáváme poprvé r. 1357; zůstal šlechtickým sídlem až do r. 1639, kdy jej vypálili Švédové. 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Třebenice (kostel) 7.17 km 
 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Windsor - Siřejovice (zámek) 7.2 km 
Tento zámek vznikl přestavbou větrného mlýna po roce 1869

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Mlékojedy (kostel) 7.22 km 
Zdejší kostel byl pravděpodobně založen za vlády českého krále a císaře Karla IV., a to v roce 1346 – 1378. V roce 1384 měl tento kostel již vlastního faráře.

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětější Trojice - Úpohlavy (kaple) 7.23 km 
Pozdně barokní kaple Nejsvětější trojice se zvoničkou

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narozeni Panny Marie - Trmice (kostel) 7.24 km 
 

muzeum Muzeum modelové železnice - Trmice (muzeum) 7.29 km 
V muzeu najdete nejen různě velká funkční kolejiště v měřítku Z, N, TT, H0 a 0, ale také různé zajímavé a unikátní modely např. od firmy Merkur, Märklin nebo Rokal!

hrad, zámek, tvrz, hradiště Trmice (zámek) 7.3 km 
 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Milešov (hrad, zámek) 7.51 km 
Hrad na místě dnešního zámku, na skalnatém ostrohu ve stejnojmenné obci pod Milešovkou, je zmiňován od r. 1390. Dnes stojí na vrcholu skály renesanční palác, zčásti snad gotického původu, ke kterému byl v l. 1662-1668 přistavěn barokní zámek

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Vlastislav (kaple) 7.53 km 
 

mlýn, hamr, technická zajímavost  Lucký mlýn - Chodovlice (vodní mlýn) 7.55 km 
Nachází  se oblíž obce na potoce Modle. Před r. 1695 to byl panský mlýn, který se nazýval Zajíčkovský. Roku 1695 koupil Lucký Mlýn Jan Šašek. Mlýn zůstal v majetku jeho potomků až do dnešních dnů

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Litoměřice (kostel) 7.59 km 
 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám sv. Václava - Litoměřice (kostel) 7.63 km 
Pravoslavný kostel

pevnost, opevnění, hradby Bašta Baba - Litoměřice (opevnění) 7.66 km 
Bašta byla původně součástí vnějšího městského opevnění z počátku 16. století a od poč. 18. století sloužila jako mučírna a městské vězení. V 19. století byla bašta přestavěna na obytný dům. Dochoval se původní oblouk zdiva s "klíčovými" střílnami. D... 
pokračování

muzeum Severočeská galerie výtvarných umění - Litoměřice (galerie) 7.77 km 
Galerie byla založena v lednu 1956, sbírky byly pro veřejnost zpřístupněny dva roky po té − 9. května 1958. Galerie prezentuje umělecká díla z období od 13. století do současnosti převážně české provenience. 

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litoměřice (hrad) 7.78 km 
Bývalý královský hrad vznikl zřejmě již ve 2. polovině 13. století, za Přemysla Otakara II. Přestavěn byl patrně na začátku vlády Karla IV. (před r.1359) a začleněn do nového pásu hradeb. Tato "novostavba" úzce souvisela s tehdejším podstatným rozšíř... 
pokračování

rozhledna Milešovka u Milešova (rozhledna) 7.78 km 
O vznik vůbec první rozhledny na Milešovce se zasloužil Antonín Veber, - hostinský v Milešově, který si vyprosil povolení k prodeji občerstvení na vrcholku u tehdejší vrchnosti (někdy okolo roku 1825). To ovšem byla Milešovka ještě o 2 metry nižší

muzeum Muzeum Severočeska - Litoměřice (muzeum) 7.78 km 
 

muzeum Historické sklepy - Litoměřice (muzeum) 7.8 km 
 

historická budova Biskupská rezidence - Litoměřice (historická budova) 7.81 km 
Byla vystavěna na místě původních budov kapituly z 11. století podle plánů Giulio Broggia v letech 1683-1701 jako dvoupatrová, čelem k řece. Nachází se zde i kaple sv.Vavřince a malby F.Kučery a Ch.Tietze. 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Bartoloměje - Chodovlice (kaple) 7.84 km 
Na návsi v Chodovlicích stával kříž se zvonicí, který byl v roce 1822 nahrazen kaplí zasvěcenou sv. apoštolu Bartoloměji. Kříž byl přesunut za obec směrem na Klapý, kde byl později nahrazen křížem železným

muzeum Diecézní muzeum - Litoměřice (muzeum) 7.84 km 
Řadový, pozdně gotický dům na raně gotických základech s původními profilovanými okny. Nad středním oknem 1. patra je vytesán malý erb s letopočtem 1513. Uvnitř v bývalém loubí je částečně zachován pozdně gotický portál s motivem suché větve. 

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Labem (kostel) 7.92 km 
Kostel byl postaven kolem r. 1318. V době husitských válek byla zničena jeho věž. S obnovou se začalo až po r. 1452. V 80.letech 19.století byl přestavěn v pozdněgotickém stylu. Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základy chrámové věže

historická budova Barokní mlýn - Litoměřice (mlýn) 7.93 km 
Pozdně barokní patrový mlýn na potoku Pokratci byl postaven koncem 18. století. V přízemí je členěn slepými obloukovými arkádami s velkými půlkruhovými okny. V přední části domu je pilířová síň se čtyřmi poli plackové klenby.

 

Co by Vás mohlo také zajímat (odkazy na další zajímavé stránky):

                                                                               

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode