zajímavé místo v srdci Českého středohoří

 

5. ZASTAVENÍ

Těžba kamene

Místo pro informační panel najdeme na souřadnicích:

GPS 50°34'27.464"N, 14°1'52.147"E

Toto místo je zvoleno záměrně, protože leží poblíž křížení naší VNS s trasou bývalé gravitační svážné dráhy, která spojovala kamenolom Debus s železniční stanicí Prackovice n.L. a sloužila k přepravě vytěženého kameniva z lomu do místa nakládky na železniční vagony.

Těžba nerostných surovin

Krajina Českého středohoří je neúměrně zatěžována těžbou nerostů, při níž dochází k nevratnému poškozování a ničení reliéfu krajiny včetně významných krajinných dominant. V případě Českého středohoří je přitom nutné unikátní reliéf považovat za jednu ze základních hodnot území. Dalšími negativními stránkami těžby jsou: přímé ničení lokalit výskytu ohrožených a zvlášť chráněných organismů, negativní ovlivňování krajiny morfologicky cizorodými útvary výsypek neupotřebitelných zemin a hornin, vysoká prašnost, hlučnost, vibrace, seismicita,sesuvy, úbytek lesních ploch v relativně málo lesnatém území, jakož i další problémy spojené s přepravou vytěžené suroviny. Lze předpokládat i ovlivnění místního klimatu při prolomení hřbetů ochranných masivů či při likvidaci celých kopců.
Kladnými stránkami těžby jsou odkrytí významných geologických jevů (problémem je zastavení těžby v potřebné fázi), dále obnažení skalních stěn a navrácení sukcese do iniciálního stadia - preference světlomilných rostlinných druhů, případně vytvoření příležitostí pro hnízdění některých druhů ptáků ( v tomto případě působí těžba jako jisté biotechnické opatření ve směru stanovištní diverzifikace prostředí). Ekologicky optimální je pak využití vytěžené suroviny v místních podmínkách při různých stavbách (minimalizace vnášení cizorodých substrátů do prostředí CHKO).
Hornická činnost probíhá v současné době v těchto těžebnách: 
Dobkovičky, Dubičná, Chraberce, Kubo (Malé Žernoseky)Libochovany, Měrunice, Soutěsky (Malá Veleň), Těchlovice, Žandov. Těžba pyroponosných štěrků pokračuje u Podsedic.

Tohle zbylo z Kubačky (  je otázkou zda lavórek v popředí naplněný vodou po vydatných deštích nebyl příčinou masivního sesuvu v r.2013? )

A tohle z  Deblíku (v popředí) a Trabice (vzdálenější)

 

Výsledek obrázku pro mapa kamenolomů v českém středohoří

Pozn.: Některé kamenolomy již ukončily činnost ( Debus Prackovice n.L., Radobýl a další... )

Kamenolomy Kubačka (v popředí) a Deblík - Trabice (za řekou)

Libochovanská kotlina je bohužel těžbou kamene velmi a nevratně zasažena.

Zde najdete informace o vytěženém čedičovém kamenolomu Debus v Prackovicích n.L.

 A na tomto místě jsou informace o významných geologických lokalitách v nedalekém okolí. 

http://strankymineraly.wz.cz/Clanky/Libochovany/libochovany.html

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode