zajímavé místo v srdci Českého středohoří

6. Zastavení

Chráněná krajinná oblast

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Umístění informačního paneul si lze představit  na souřadnicích:

GPS 50°34'53.074"N, 14°1'8.667"E

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5°C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

Správa Správa CHKO České středohoří - Oficiální web

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou. Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1063,17 km² (celé pohoří 1600 km²), což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Přirozeně ji dělí řeka Labe. 
Zaujímá části území sedmi okresů (Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem) Nejvyšším bodem je vrchol Milešovky (836,5 m n.m) a naopak nejnižším je hladina Labe v Děčíně (121,9 m n.m).
Správa CHKO České středohoří sídlí v Litoměřicích. Mezi hlavní body, které vedly k vyhlášení CHKO patří středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby, druhové bohatství rostlinstva a odpovídající oživení krajiny charakteristickou faunou. Genové lesní základny v CHKO jsou zaměřeny především na buk, avšak je tu dále udržován a reprodukován genetický materiál jilmu, javoru, lípy a jeřábu.

CHKO České středohoří byla založena 19. března 1976 výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 6.883/76. Při svém založení měla ve své působnosti 1071 km² a sídlo v Litoměřicích, Michalské ulici. Měla na starosti 21 SPR - Státních přírodních rezervací, 2 CHN - chráněná naleziště, 10 CHPV - chráněný přírodní výtvor a 2 naučné stezky.

Správa CHKO České středohoří pečuje a řadu maloplošných chráněných území. Naprostá většina lokalit ve správě CHKO České středohoří je v pohoří České středohoří, některé i v sousedních, např. v Lužických horách. Dále uvedený výčet není kompletní.

Národní přírodní rezervace - NPR
Velmi cenné jsou tyto lokality: NPR Lovoš, Milešovka, Oblík, Raná, Sedlo.

Národní přírodní památka - NPP
Řada dalších je zařazena zde: Bílé stráně, Boreč, NPP Březinské tisy, Dubí hora, Jánský vrch, Kamenná slunce, Panská skála a Vrkoč.

Přírodní rezervace - PR
Předmětem ochrany jsou dále: PR Bohyňská lada, PR Březina, PR Číčov, Holý vrch u Hlinné, PR Hradišťanská louka, Kalvárie, PR Kamenná hůra, PR Kozí vrch, Lipská hora, PR Milá, PR Sluneční stráň a Vrabinec.

Přírodní památka - PP

Poslední ze skupin patřících pod maloplošná ochranná území: Babinské louky, Bobří soutěska, PP Divoká rokle, Farská louka, PP Hradiště, PP Jílovské tisy, Košťálov, Kuzov, PP Loupežnická jeskyně, Lužické šipáky, PP Magnetovec - skalní hřib, PP Nebočadský luh, Plešivec, Radobýl, PP Stříbrný roh, Štěpánovská hora, Tobiášův vrch, PP Třtěnské stráně.

 

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode