zajímavé místo v srdci Českého středohoří


7. Zastavení

Dálnice D8

  

Kontroverzní dostavba dálnice D8 úsek přes CHKO České Středohoří (stavba 0805) se v posledních letech stala mediálně nejznámější liniovou stavbou v ČR. Její podstatná část protíná "Krásný, malebný kraj POD KUBAČKOU". Stavba 0805 Lovosice–Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha–státní hranice Česko/Německo. Dálnice D8 je součástí IV. Evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín–Drážďany–Praha–Bratislava–Györ–Budapešť–Arad–Craiova–Sofie–Plovdiv–Istanbul.

O dálnici v trase dnešní D8 se uvažovalo již od konce třicátých let 20. století. V roce 1963, kdy vznikla základní síť dálnic bývalého Československa dálnice D8 nechyběla. Vzájemné propojení dálnic mezi ČSSR a NDR bylo projednáno v letech 1968 – 1971. První otevřený úsek dálnice D8 nevedl překvapivě z Prahy, ale jednalo se o úsek Řehlovice – Trmice, který byl otevřen v roce 1990. Tento úsek měří pouhé 4 km a byl využíván zvláště pro dopravu mezi Teplicemi a Ústím nad Labem. V roce 1993 a 1996 následovalo otevírání úseků od Prahy. Ten první byl Zdiby – Úžice (po výjezd 9) a druhý Úžice – Nová Ves (výjezdy 9 – 18), jehož součástí je dlouhé přemostění Vltavy. Dva roky na to, tedy v roce 1998 byl otevřen další osamocený úsek Doksany – Lovosice (výjezdy 35 – 48). Ten byl ale v roce 2001 spojen 16 kilometrovým úsekem Nová Ves – Doksany (výjezdy 18 – 35), čímž vzniklo celistvé, 48 km dlouhé, dálniční spojení Praha – Lovosice. V roce 2006 byl dokončen úsek Trmice – Německo (23 km) přes Krušné Hory, který na svém jižním konci navazuje na úsek z roku 1990 u Ústí n. L. a končí napojením na německou dálnici A17 u Petrovic.

 

V současnosti již tedy chybí pouze poslední úsek k tomu, aby D8 byla kompletní a vedla z Prahy až na hranice s Německem. Jedná se o úsek přes CHKO České Středohoří (stavba 0805). Vzhledem k aktivitám ekologických aktivistů je tento úsek ve výstavbě až od podzimu 2007, ačkoliv měl být podle původních plánů hotov dříve než úsek přes Krušné Hory. V květnu 2012 byl zprovozněn úsek Lovosice – Bílinka a po zamítnutí odvolání proti stanovisku o posuzování vlivu stavby na životní prostředí byla v celé délce zahájena i výstavba zbývající části Bílinka – Řehlovice. 

Podle původního plánu  měla dálnice D8 přetnout západní část CHKO České středohoří v roce 2010  . V roce 1996 byla schválena dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Pro vedení dálnice přes CHKO bylo nutná výjimka Ministerstva životního prostředí, jejíž pravomocné vyřízení trvalo šest let. Ministerstvo, i s ohledem na střídání ministrů, několikrát změnilo názor,ministr Miloš Kužvart ovšem výjimku nakonec udělil. Ve vlastních správních řízeních docházelo k řetězům odvolání a mimořádných opravných prostředků. Přestože se prověřovalo několik variant vedení trasy, zvolen byl přímý průjezd Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, k čemuž však byla potřebná výjimka, jejíž schválení trvalo šest let.

 

Původní požadavek neziskových organizací byl postavit dálnici západně od centra Českého Středohoří, tedy přenést hlavní tah na R7 a již dokončenou dálnici k Lovosicím protáhnout právě k tomuto novému tahu. Když bylo rozhodnuto o stavbě úseků v Krušných horách, v Německu přišli s tunelem pod celým Českým Středohořím. Tento návrh byl také odmítnut, a tak  neziskové organizace požadovaly, aby alespoň v nejcennější části CHKO, které se má dálnice dotýkat, komunikace vedla souvislým 3 km dlouhým tunelem Kubačka . Varianta s tunelem Kubačka ale nebyla dosud nijak projektově připravována, a tak by dle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) došlo k odsunu stavby o 4,5 roku. Právě proto byly proti této variantě obce na současné trase I/8. Vedle nákladné výstavby proti ní hovořila i energetická náročnost provozu v dlouhém tunelu a nutnost výstavby drahého a kvalitního ventilačního i protipožárního systému.
Varianta navrhovaná ŘSD
zasahuje do 2. a 3. zóny CHKO, do geologicky cenných profilů bývalého čedičového lomu Prackovice a do nadregionálního biokoridoru řeky Labe (v části nazývané Porta Bohemica). Právě tyto nejvíce chráněné zóny překračuje pomocí  kombinace tunel Prackovice (270 m) + most + tunel Radejčín (620 m). Prodlužování jednání kolem této dálnice bylo jedním z hlavních důvodů, proč poslanci schválili v novele Zákona o ochraně přírody a krajiny převedení pravomocí udělování výjimek ze zákona na vládu ČR (rozhodování samotného Ministerstva ŽP se jim jevilo jako velmi podjaté a ovlivněné ekologicky orientovanými neziskovými organizacemi). Další peripetie nebraly konce a stavba D8 ( úsel Lovosice - Řehlovice ) není dokončen dodnes, jakkoliv ke zprovoznění  mělo dojít již v prosinci 2010! 

(Zpráva z 6. dubna 2013: Dokončení dálnice D8 se opět komplikuje, dělníci narazili u Řehlovic na uhlí...)

Dne 27.4.2013 byl na staveništi den otevřených dveří.

7.června 2013 se na dálnici nad Litochovicemi  sesula půda

Aby toho nebylo málo - 7. června 2013 nad Litochovicemi nad Labem v Českém středohoří zavalil mohutný sesuv půdy stavbu posledního nedokončeného úseku dálnice D8! (Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/sesuv-pudy-na-dalnici-d8-0vu-/eko-doprava.aspx?c=A130607_084115_usti-zpravy_alh)

 

Proleťte se nad D8 

 

od Lovosic do Řehlovic!

  • Dálnice se prodražují o stovky %! 


Například dálnice D8 se v průběhu let 1999 – 2007 

prodražila o 133% -

úsek Lovosice – Řehlovice 

o 8,8 miliard, tedy o 263 %  !!!

DÁL   NIC !

NEBO  NĚCO?

Černá díra na peníze

a konečně den "d" - 17.12.2016...

Dálnice D8 otevřena. Sobotka chce vědět, co se tam děje, omezení potrvá několik týdnů

Dálnice D8 otevřena!

Rekapitulace:

STAVBA D8: PRŮTAHY, NAVÝŠENÍ CENY A PROBLEMATICKÉ ÚSEKY

Zbrusu nová dálnice D8 je jako chrup po návštěvě u zubaře. A budou potřeba další plomby. Udržet provozuschopnou dálnici silou techniky znamená permanentní náklady. A když se dá krajina do pohybu, bavíme se o stamilionech nebo miliardách.

Situace je nadmíru výtečná, ujišťují Ředitelství silnic a dálnic a ministr dopravy před otevřením posledních šestnácti kilometrů D8. Autostráda Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří pojme dopravu v sobotu 17. prosince. Jen co cvaknou nůžky na slavnostní pásce a dozní věty o tom, že nebýt zelených fanatiků, mohli jsme tu takhle stát daleko dřív.

Házet to celé na ekology je nejen klišé, ale i omyl: mnohaleté zpoždění a prodražení dálnice souvisí hlavně s tím, že nebyla dobře naplánovaná a že ji provázely chyby v povolovacím řízení (které ekologické organizace napadaly u soudu) i ležérní přístup k výstavbě. Pod unikátní krajinou měla správně vést tunelem. S vysokou pravděpodobností by se v něm už několik let jezdilo. Hlavním nepřítelem dálnice ve skutečnosti nebyli milovníci přírody a paměti místa, ale špatná rozhodnutí jejích strůjců.

O kusu asfaltu vedoucím přes chráněné území Českého středohoří se toho napsalo už tolik, že by to po vytisknutí na papír snad vystačilo na pokrytí celého asfaltového povrchu.
Dálnice D8 spojující Prahu a Drážďany je už totiž roky hotová, chybí posledních zhruba 12 kilometrů mezi obcemi Lovosice a Řehlovice, které se staví už devět let.
Původní cena za tento kus dálnice byla 8,9 miliardy korun. Během stavby cena stoupla o dalších 1,2 miliardy.
Plus další stamiliony na odklizení zeminy a znovupostavení dvou set metrů zničené dálnice, kterou v roce 2013 zavalil nestabilní svah po mohutných deštích.
Dobudovaná dálnice otevřena být musí, nelze jinak, opak by byl bezprecedentní prohrou státu. Ale když se týden předtím předseda vlády ministra dopravy ptá, jestli to nebude Potěmkinova vesnice, je jasné, že tu něco nehraje. Pochyby existují i v nejvyšších patrech politiky.

Dálnice je sice zbrusu nová, ale zároveň už připomíná zubařem řádně vyspravený chrup – tu plomba, tam můstek. Nedávno se propadl sloup estakády, část stavby se musela rozebrat, odtěžily se tisíce tun náspu. Svah, sesutý před třemi lety, zpevnilo zapuštění masivních kotvících prvků. „V okolí nastane kontinuální monitoring na stávajících pozorovacích objektech, průběžná dokumentace nových geologických skutečností a stavu svahu pod kótou Kubačka a kamenolomem Dobkovičky a jejich geologicko-geotechnické a hydrologické/hydrogeologické, případně meteorologické vyhodnocení v rámci definovaných provozních podmínek,“ píše ministerstvo dopravy v dokumentu určeném vládě. A bude se investovat do stavbou poničené obce Prackovice.

Ministr Ťok v Rádiu Impuls budoucnost nastínil: „Bude se i nadále odvodňovat ten svah, kterým to vede, budou se dělat nějaké zemní práce kolem, ale ty by neměly řidiče v zásadě nijak obtěžovat. Zavírat se určitě nebude. Nemůžeme vyloučit částečné uzavření jednoho nebo druhého pruhu z důvodu pravděpodobných úprav dostavby závěrů mostů, které si budou sedat, ale ta dálnice by měla být v provozu.“

Na dálnici D8 utrpěl takzvaný zdravý rozum Pyrrhovo vítězství
Bez ohledu na to, o kolik se ještě stavba posune, bude do voleb 2017 příroda dočasně přemožena a dálnice otevřena. I kdyby ji měli zase zavřít.

Z toho všeho je patrné, že dálnice byla dokončena a bude otevřena s vypětím všech sil. A že značné úsilí bude vyžadovat i to, aby se udržela v provozu. Někde podepřít, jinde vyvrtat a zabetonovat a tak dále. V nestabilním terénu to tak bude nejspíš napořád.

ŘSD a ministerstvo dopravy v tuto chvíli, last minute, postupují v zásadě správně: samozřejmě že musejí udělat maximum pro bezpečnost. Když si to „lajsnou“, nezbývá než dálnici otevřít – a čekat, co bude. Chyby spočívají v minulosti, trasa a způsob vedení dálnice jsou nenapravitelné.

Velké silniční stavby u nás běžně provázejí masivní problémy: nejznámějšími příklady jsou D47 a tunel Blanka, teď se k nim přidala i D8. Na rozdíl od Blanky je tu ale značná pravděpodobnost, že otevřením to nekončí. Udržet provozuschopnou dálnici silou a vyspělou technikou znamená permanentní náklady. A když se dá kus krajiny do pohybu, stavba se někde propadne nebo o pár centimetrů ujede, rázem se bavíme o stamilionech nebo i miliardách. Zvlněná D47 by proti tomu byla maličkostí.

Účet za D8 není zdaleka definitivní. Připravte si peněženku, další návštěvy u zubaře budou nutné.

autor: Jan Lipold

 

Jednání POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Středa 11. ledna 2017 

http://www.dopravainformace.cz/dopravni-zpravodajstvi.aspx?d=8

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode