zajímavé místo v srdci Českého středohoří

 SESUV PŮDY NA D8 U LITOCHOVIC

 

http://www.geology.cz/img/dbsesuvy/files/024121/149.JPG

Média se začala sesuvu věnovat a  zveřejnila následující informace (zdroj - internet):

Zdá se, že nedostavěný úsek D8 je prokletý  (7. června 2013 )

Aktivní faktory: srážky a nasycení vodou, jiná antropogenní činnost

Sesuv na dálnici   Publikováno 13. 12. 2014Po silných deštích se v noci z 6. na 7. června v okolí Dobkoviček sesunuly tuny zeminy a kamení. Sesuv patří mezi nejrozsáhlejší v zemi. Zasáhl a přerušil železniční trať Lovosice Teplice a těžce poškodil rozestavěné dálniční těleso D8. V případě dalších dešťů představuje sesuv nebezpečí pro obyvatele vsi Litochovice nad Labem. Situace výrazně zhoršila po vytrvalém dešti z 24. na 25. června a to nejen v hmotě vlastního sesuvu, ale i v jeho okolí. Geologové varují, že se svah může kdykoliv znovu utrhnout.

Obří sesuv půdy na D8. Nebezpečí zatím nehrozí
Informoval o tom vedoucí Správy oblastních geologů České geologické služby (ČGS) Jan Čurda. Podle geologů sesuv neohrožuje Litochovice, vedle rozestavěné dálnice však poškodil mezi stanicemi Dobkovičky a Radejčín železniční trať spojující Lovosice a Teplice. Škody vznikly i v lomu Dobkovičky.

"Jde o zemní proudový sesuv po rovinné smykové ploše, délky až 470 metrů a šířky do 200 metrů. Podle přerušené kanalizace pod sesuvem lze předpokládat, že smyková plocha probíhá i pod dálničním tělesem," uvádějí geologové o sesuvu ve zprávě.

Stavbu posledního úseku dálnice D8 zavalil půlkilometrový sesuv půdy
Čurda zmínil, že dokud se sesuv nepřestane pohybovat, prakticky není možné do něj jakkoli zasahovat. Podle prvních odhadů se sesulo asi 500 tisíc metrů krychlových hmoty. Čelo sesuvu zasáhlo stavbu dálnice D8 na 56. kilometru zhruba v úseku 200 metrů.

Od pátku 20:00 do nedělního poledne se posunulo asi o 30 metrů pod dálnici, popisují geologové. Odborníci nadále monitorují sesuv a měří rychlost pohybu každou hodinu. V sobotu se sesuv pohyboval rychlostí asi metr za hodinu, v neděli se pohyby zpomalily zhruba na dva metry za 12 hodin. Dá se čekat, že se opět zrychlí. "Problémy a zrychlení pohybů lze očekávat v souvislosti s očekávanými vydatnějšími srážkami," upozorňují geologové.

Fotogalerie
Sesuv zavalil stavbu posledního úseku dálnice D8.Na sesuv půdy u Litochovic nad Labem se přijeli podívat premiér Petr Nečas a
Zobrazit fotogalerii
Podle Čurdy je zatím riskantní se v blízkosti sesuvu pohybovat. Prioritou je zabránit vodě, aby vtékala do sesuvu a bezpečně ji odvést z jeho tělesa. "Za tohoto počasí je to komplikované, už vzhledem k velikosti sesuvu nelze zabránit, aby do něj teklo," podotkl.

Dodal, že bude nutné také zabránit rozbředávání čela sesuvu. "Největší chybou by při současné situaci bylo ubírat čelo sesuvu bagry, sesuv by se mohl začít znovu pohybovat," zdůraznil Čurda.

O možných postupech sanace se nyní diskutuje. Mohou spočívat například v postupném odtěžování hmot sesuvu a jejich nahrazování kamennými galeriemi. "Odstranění následků sesuvu na rozestavěnou dálnici si vyžádá náklady zhruba ve výši stovek milionů až jedné miliardy korun," odhadl Čurda.

Autoři: iDNES.cz, ČTK
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/sesuv-na-d8-csl-/eko-doprava.aspx?c=A130610_123648_eko-doprava_neh

Obrázek  z ptačí perspektivy je zde...

 

Přehrát video: Obří sesuv půdy na D8.10. června 2013 

10.června 2013 

Stavbu posledního úseku dálnice D8 zavalil půlkilometrový sesuv půdy

 

Geologové začali odvodňovat mohutný sesuv na rozestavěné dálnici D8

Svah nad D8 se musí rychle sanovat, než se znovu pohne, apeluje studie

Kvůli sesuvu by D8 mohla vést i jinudy. Zpozdila by se o několik let

Hrozí zastavení dostavby D8, Děti Země žádají nové stavební řízení

Děti Země s žádostí neuspěly, povolení na poslední úsek D8 je platné

Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/sesuv-na-dalnici-d8-u-litochovic-d3l-/eko-doprava.aspx?c=A130730_154518_usti-zpravy_alh

Nedokončený úsek dálnice D8 u Litochovic zasypala po vydatných deštích zemina.

Sesuv půdy výrazně zpomalí dostavbu celé dálnice, která měla být dokončena v roce 2015. Podobné sesuvy se navíc mohou opakovat v budoucnu i v době, až bude dálnice zprovozněna.

 

Sesuv totálně zničil jednokolejnou želelezniční trať regionální dráhy  097 Lovosice – Teplice v Čechách  v dotčeném úseku (násep a železniční svršek).

    

Riziko sesuvu zeminy v této lokalitě je dávno známo místním obyvatelům i geologům.

ČGS má svahové nestability dokonale zmapované - více viz...

Zde je pro zajímavost odkaz na mapu svahových nestabilit ČGS .

FOTO: Sesuv udělal z dálnice D8 zahrádku za miliardu!

 

Zde jsou letecké snímky...

 

V trase dálnice D8 je několik rizikových sesuvů...

Vládní zpráva: Dálnice D8 nebude nikdy bezpečná....

Tvrdá skutečnost: 

Dálnice D8 nebude nikdy bezpečná

V trase dálnice D8 je několik rizikových sesuvů

11.06.2013  

 

Děti Země: Ujetý svah v km 56,5 je aktivní nejméně od dubna 2010

 

Páteční obrovský sesuv svahu dálnice D8 v okolí km 56,5 nad obcí Litochovice nad Labem v CHKO České středohoří se podle Dětí Země dal dávno očekávat, zvláště při vytrvalém dešti. Děti Země pohyb půdy v těchto místech sledují již od dubna 2010, stejně tak i snahu stavební firmy opakovaným menším sesuvům bránit sypáním drceného kamene a zpevňováním betonem. Další aktivní sesuv na dálnici D8 je u estakády nad Prackovicemi nad Labem, kde k výraznému posunu zeminy došlo před rokem 2011.

 1)

"Už tři roky sledujeme, jak se stavebníci snaží opakovaným sesuvům nad Litochovicemi bránit kamením a betonem, takže o problémech v těchto místech všichni dávno vědí. Potvrzují se tak dřívější obavy geologů o vysoké rizikovosti povrchové trasy dálnice D8 v Českém středohoří, proto doporučovali se jim dlouhým hlubinným tunelem raději vyhnout, což se ale bohužel nestalo," tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik. 

Podle něho je kromě oblasti dálnice v okolí km 56,5 nad Litochovicemi dalším rizikovým sesuvným místem i území těsně u estakády Prackovice v km 57,5, kde k velkému mělkému sesuvu půdy došlo již před rokem 2011 a který je dosud také patrný, takže o něm stavebníci a Ředitelství silnic a dálnic ČR také dávno vědí.

Děti Země na rizikovost sesuvů upozornily již v prosinci 2004 v tiskové zprávě "Dálnici D8 ve Středohoří mohou ohrozit sesuvy": "Výstavba uvažované varianty dálnice D8 s tunelem Kubačkadélky 3,35 km v Českém středohoří je podle vyjádření odborníků z České geologické služby reálná... U schválené povrchové varianty dálnice pak upozorňují na rozsáhlé sesuvné území v její trase kolem lomu Prackovice, které si vyžádá náročné technické řešení a vysoké finanční náklady..."

2)

"V roce 2001 v ideovém souboji o trasování dálnice přes České středohoří vyhrál potvrzením výjimky ministrem Milošem Kužvartem (ČSSD) názor, že rychlejší a levnější bude podstoupit všechna rizika, včetně výskytu sesuvů, a postavit D8 bez dlouhého tunelu. Tyto argumenty byly podle očekávání účelové, neboť dálnice bude hotová v podobné lhůtě, jako kdyby se tehdy schválil tunel Kubačka," upozorňuje ještě Patrik.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca12,3 mld. Kč (bez DPH), tzn. o 24 procent, a termín dostavby z prosince 2010 se posunul až na červen 2015.

Silný sesuv zeminy, který od silných červnových dešťů D8 přetíná v Českém středohoří, se může dát opět do pohybu a dálnice tak nikdy nebude bezpečná. A to ani v případě plánované miliardové sanace úseku, kde zemina vozovku zavalila. (29.7.2013)

Případné další pohyby nestabilního svahu by mohly ohrozit i samotné Litochovice. (16.8.2013)

Sanace po červnovém sesuvu půdy na budovanou D8 vyjde až na miliardu korun. Letitá diskuse o variantách vedení dálnice znovu ožívá.

Podle http://hrusovka.unas.cz/2013/09/Sesuv-pudy-na-D8-Skonci-dalnice-v-tunelu.html :

Jan Charvát | 27.08.2013
© Ministerstvo životního prostředí
Letecký pohled na celý rozsah sesuvu.

Když se letos 7. června sesunul u Litochovic v Českém středohoří svah o šířce dvou set metrů a délce téměř půl kilometru, zavalil kromě kolejí také poslední budovaný úsek dálnice D8. Ještě koncem července hrozilo, že se obrovská masa zeminy může znovu uvolnit a ohrozit nedaleké Litochovice. Vyplývá to ze zprávy ministerstva životního prostředí (MŽP), kterou resort připravil pro vládu.

Na základě těchto informací vláda v polovině srpna ustanovila pracovní skupinu a dala ministerstvům dopravy a životního prostředí za úkol připravit možné varianty dalšího postupu včetně výpočtu nákladů na jednotlivé varianty. Náklady nebudou zrovna malé. Jen sanace území může stát až miliardu korun a dle předběžných odhadů geologů by ani poté nebylo jisté, zda k sesuvu nedojde znovu.

 

Podrobnější informace o aktuálním stavu sesuvu z geologického hlediska není snadné zjistit. Česká geologická služba (ČGS), jejímž zřizovatelem je MŽP, totiž dostala dle vyjádření svého sekretariátu zákaz poskytovat o něm informace médiím a geologové novináře odkazují na nadřízené ministerstvo životního prostředí.

Po zemi, nebo pod zemí?

Červnové deště, po nichž k sesuvu obrovské masy zeminy došlo, otevřely i letitou diskusi o tom, jakým způsobem by měla být v inkriminované oblasti Českého středohoří dálnice vedena – zda nad zemí jako doposud, nebo alespoň zčásti tunelem. Vyplývá to alespoň z vyjádření mluvčího MŽP Matyáše Vitíka: „Je to o tom zajistit peníze na sanace a průzkumné práce, v současné době je předčasné mluvit o variantách, jak sesuv vyřešit. Jestli by se jednalo o jeho odstranění, ukotvení tak, aby se již nemohl dále pohybovat, případně o vedení dálnice pod zemí či mimo současnou trasu. Toto všechno bude součástí expertní práce, na jejímž konci by měla byt vybrána optimální varianta.“

 

V podobném smyslu se aktuálně pro ČESKOU POZICI vyjádřil i ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák. Podle něj je současná naplánovaná trasa nevhodná, jelikož prochází územím s výrazným výskytem sesuvů. Výstavbu dálnice tak mohou v budoucnu čekat další komplikace (dřívější ministři dopravy přitom vždy podporovali jen jednu variantu – tu současnou, která přetíná České středohoří). V každém případě se nejspíš nepodaří dálnici otevřít dle plánu. „Pokud se sanační práce protáhnou, dálnici se stěží podaří dostavět do konce roku 2015,“ dodal Žák.

Šéf ŘSD: „Dálnice je skoro dostavěná, těch zbývajících 16 kilometrů už jinudy vést ani nelze“Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) coby investor stavby by nejraději i přes znepokojivé informace o možnosti dalších sesuvů nadále pokračovalo ve stavbě hned, jak to bude možné, a to v současné povrchové variantě.

Generální ředitel ŘSD David Čermák dokonce zatím ani nevzdává plánovaný termín dokončení v roce 2015. „Pokud se podaří co nejrychleji sanovat území, je reálné to stihnout,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Čermák, který jinou variantu vůbec nepřipouští: „Ta dálnice je skoro dostavěná, zbývajících 16 kilometrů už jinudy vést ani nelze. Tahle diskuse se měla vést na začátku 90. let, když se dálnice plánovala.“

Bylo to nutné?

Čermák má v zásadě pravdu. Smutné na celém příběhu totiž je, že o riziku sesuvu půdy v této části Českého středohoří se vědělo léta, avšak všechny předchozí vlády varování odborníků ignorovaly. Konkrétně na možnost sesuvů opakovaně v letech 1995 i 2004 (viz příloha PDF) upozorňovali geologové z  Českého geologického úřadu, později z ČGS. A současnou variantu výstavby, tedy přetnutí Českého středohoří povrchovými stavbami, z hlediska vysokého rizika sesuvů geologové v několika studiích objednaných jak občanskými sdruženími, tak samotným MŽP, označili za nejméně vhodnou.

  • RNDr. Vladimír Cajz, oblastní geolog Českého geologického ústavu: Posouzení studie „Dálnice D8 – stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“,  28. března 1995: „Stavba charakteru dálničního tahu natolik zatěžuje podklad, že jev aktivizace staršího sesuvu, či objevení se sesuvu nového v náchylném území jsou dosti pravděpodobné... Toto území je velmi náchylné k tvorbě sesuvů. To by patrně znamenalo technicky i ekonomicky velmi náročné kotvení vozovky a stabilizaci rozsáhlého areálu sesuvného území.“
  • Ing. Zdeněk Hroch, CSc., Český geologický ústav, 11. března 1996: „Předložené trasy dálnice D8, dotýkající se prostoru lomu Prackovice, jsou z hlediska geologických nebezpečí velice riskantní, technicky a finančně náročné, budou vyžadovat rozsáhlé a nákladné sanační práce a nelze vyloučit, že stavba dálnice v tomto prostoru může ohrozit celkovou stabilitu území v poměrně velké rozloze... Z hlediska inženýrskogeologického jsou všechny varianty tras dálnice D8, vedené po levém úbočí údolního svahu Labe, nejméně vhodné a obsahují největší počet geologických rizik, která mohou stavbu dálnice nesmírně prodražit a v některých případech i ohrozit. Doporučujeme proto vedení trasy dálnice přes České středohoří znovu přehodnotit.“

Proti budované variantě od začátku protestovali i ekologové, zejména sdružení Děti Země, které s ŘSD vede řadu sporů a dostavbu dálnice dlouho blokovalo. Vadí jim, že dálnice zasáhne do profilu chráněné oblasti a v podstatě ji přepůlí, což bude nejen neestetické, ale může také ohrozit migraci mnoha živočišných druhů.

Původně ekologové prosazovali, aby se stavba dálnice Chráněné krajinné oblasti České středohoří vyhnula úplně. Druhým návrhem bylo vést téměř celý úsek dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi v třináct kilometrů dlouhém tunelu. Tato varianta by však byla příliš nákladná, a tak se jako kompromisní řešení nabízel návrh, ke kterému se připojili i někteří geologové – postavit jen 3,35 kilometru dlouhý tunel Kubačka.

Ekologové argumentovali, že trasa bude o 640 metrů kratší než povrchová varianta a bude šetrnější ke krajině, fauně i životnímu prostředí obecně. A navíc by u ní podle nich tolik nehrozily sesuvy.

 
Kde byl zdravý rozum?

Jenže tlak na výstavbu povrchové varianty byl silnější. V dubnu 1995 za vlády Václava Klause tak ministerstvo životního prostředí vedené Františkem Bendou vybralo právě nejméně vhodnou povrchovou variantu „C“, oficiálně proto, že její výstavba měla být nejrychlejší a nejlevnější. Čas od času se sice proti této variantě postavil některý z ministrů životního prostředí, například Miloš Kužvart za vlády Miloše Zemana, nakonec ale  Kužvart i další odpůrci vždy změnili názor nebo ustoupili. A v podstatě všechny dosavadní vlády (včetně té současné) prosazovaly povrchovou variantu dálnice.

Například varování geologů ze Státní geologické služby vláda už v roce 1995 „přebyla“ odbornou studií profesora Jaroslava Paška z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jehož posudek nebezpečí sesuvů přehlížel. Pašek, který dnes již aktivně tuto práci nevykonává, vládou vybraný Koridor „C“ podpořil jak v roce 1995, tak o devět let později, kdy si ho najalo i Ředitelství silnic a dálnic tehdy v čele s Petrem Laušmanem.

 
  • prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Srovnávací geotechnické posouzení původní trasy dálnice D8 a tunelu Kubačka – autorizovaný odborný posudek pro ŘSD (v příloze PDF), 17. prosince 2004: „Řada indicií svědčí o dlouhodobé stabilitě území – dvě železniční trati, silnice, několik dálkových vedení jde napříč svahem, aniž by se projevoval nějaký pohyb, žádné stavební objekty nejsou porušeny. Trasa je projektovaná tak, že se výstavbou dálnice stabilita svahu neporuší... Závěr: Z rozboru podmínek výstavby vyplývá, že tunelová varianta je finančně, technicky i časově podstatně náročnější než varianta povrchová. Obávám se, že varianta s tunelem by byla ještě dražší, než připouští autoři její studie. Navíc snaha o převedení dálnice tunelem není opodstatněná, neboť stále opakované obavy z nestability území nejsou vůbec oprávněné. Území je postiženo fosilními jevy, které jsou dnes stabilní, a trasa dálnice je důsledně vedena tak, aby stabilitu nejen neporušila, ale naopak zajistila.“

Paškův posudek byl z odborného hlediska nenapadnutelný, vždy totiž psal, že povrchová varianta je „za použití jistých technických postupů možná“. „V tom měl vlastně pravdu. Jenže už nedodal, že tyto technické postupy budou stát miliardy,“ poznamenává na adresu svého kolegy geolog Vladimír Cajz. Nedotknutelnost Paškových posudků vyvrátila až příroda a masivní sesuvy (ten ze 7. června nebyl první), ke kterým k velkému překvapení vlády skutečně došlo.

© ministerstvo životního prostředí
Sesuv poškodil i železniční trať.

Miroslav Patrik z organizace Děti Země k tomu pro ČESKOU POZICI uvedl: „Profesor Pašek už v roce 1996 a poté opět v roce 2004 ve svých narychlo udělaných a zcela nevěrohodných posudcích tvrdil, že žádné sesuvy nehrozí. Dokonce uvedl, že trasa dálnice je důsledně vedena tak, aby stabilitu nejen neporušila, ale naopak zajistila! Obří sesuv z června nám dal za pravdu a Děti Země doufají, že orgány činné v trestním řízení zahájí trestní řízení z důvodu obecného ohrožení. Sesuv totiž zničil jak část nedokončené dálnice, tak především železniční trať Správy železniční dopravní cesty. Současně vznikla škoda i Českým drahám.“

Komu to vyhovuje?

Geolog Cajz, který nyní působí v Geologickém ústavu Akademie věd, stále trvá na tom, že zvolená varianta výstavby D8 v inkriminované oblasti je nejméně vhodnou a její stavba se velmi prodraží. A vidí v tom záměr: „Je téměř jisté, že v blízké době dojde k dalším podobně velkým sesuvům. Až se odtěží tato zemina, tak se tím masiv jen aktivuje a sesuvy budou pokračovat. Do stabilizace území bude muset stát neustále investovat, a to v řádech stovek milionů korun. Na to jsme také upozorňovali od začátku. Tlak na výstavbu problematické varianty byl ale příliš silný. Profitovat z toho budou ještě hodně dlouho především stavební firmy,“ uvedl Cajz pro ČESKOU POZICI.

Tlak na výstavbu problematické varianty byl příliš silný. Profitovat z toho budou ještě hodně dlouho především stavební firmy.Paradoxní je, že ekology navrhovaná varianta tunelu Kubačka byla oficiálně odmítnuta proto, že by stavbu prodražila a prodloužila (aktuálně budovaná varianta měla být hotova v roce 2009 a stát 7,5 miliardy). Pokud by politici dali na radu geologů a již před deseti lety se začalo se stavbou tunelu Kubačka, již v roce 2014 mohl být celý úsek dálnice z Lovosic do Řehlovic v provozu.

Dle Cajze by varianta tunelu vyšla nakonec dokonce levněji (původně se u ní počítalo s jedenácti miliardami), protože podle předběžného prozkoumání neměl na rozdíl od povrchové varianty vést nejméně stabilním sopečným komplexem hornin, takže by odpadly i dodatečné investice na zabezpečování území před sesuvy.

Realita je tedy taková, že termín dokončení dálnice v roce 2015 je hodně nejistý (přičemž náklady byly před sesuvem odhadovány na 16 miliard a již nyní je téměř jisté, že to bude více) a okolní obce tak budou ještě řadu let obtěžovány nadměrným hlukem a smogem...

Bude nyní vláda iniciovat kroky, které by vedly k prošetření okolností výběru problematické varianty dálnice s miliardovými důsledky pro státní kasu? Na dotaz ČESKÉ POZICE Andrea Volaříková z tiskového oddělení vlády odpověděla: „Jedná se o mimořádnou událost, a proto je nyní prioritou řešení této havarijní situace. Odpovědi na otázky ohledně příčin sesuvu možná poskytnou také geotechnické průzkumy či následné sanační práce.“


Do provozu půjde D8 v postiženém úseku možná o 10 let později

V pořadu " Nedej se - Dálnice v háji"

( 26min  dne 3. 11. 2013 10:50 na ČT2)

rekapituluje Česká televize důvody vzniku sesuvu....

(video) 

Až zásah shůry – sesuv svahu na rozestavěnou dálnici D8 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří potvrdil, že tudy dálnice opravdu vést nemůže

Doslova v háji se ocitla stavba dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, když se na ni v červnu posadil obrovský kus utrženého svahu i se stromy a pěšinkami. Stavba za 16 miliard korun, o kterou se hádají úřady s ekology od 90. let, tak narazila na realitu přírody. Ptáme se geologů, projektantů, politiků, co s tím? Ti, kdo tuto neschůdnou trasu prosadili, věděli, že chráněná příroda přežívá jen tam, kam se člověk v minulosti z dobrých důvodů neodvažoval. Proč tam tedy s tou dálnicí lezli? Jsou smířeni s tím, že tam nechají její zbytky jako pomník chamtivosti a pohrdáním právem? A kdo zaplatí účet?

Více na portálu ČT24

dál nic

Reportáž Jana Stuchlíka o průtazích kolem dostavby D8

 

duben 2014 - geologové už vrtají...

tak si počkejme

Dělníci začali odklízet sesuv na stavbě D8 na Litoměřicku

19. listopadu  2014 v 14:09  

Dělníci odtěžují zeminu z horní části sesuvu nad rozestavěnou dálnicí - Foto: Gabriela Hauptvogelová

Dělníci odtěžují zeminu z horní části sesuvu nad rozestavěnou dálnicíFoto: Gabriela Hauptvogelová

Skoro rok a půl od sesuvu na stavbě dálnice D8 na Litoměřicku dnes začala nákladní auta odvážet zeminu z problematického svahu. Sesuv loni v červnu poškodil dálnici i železniční trať. První práce by měly přijít na zhruba 70 milionů korun. Na problematické místo dálnice dnes přijel i budoucí ministr dopravy Dan Ťok.

„Rád bych, aby se práce na D8 urychlily tak, aby se dokončila v co možná nejdřívějším termínu,“ řekl v Ranním interview Radiožurnálu Dan Ťok

Vytrvalý déšť při povodních na začátku loňského června podmáčel svah, a tuny hlíny zavalily dálnici a vlakovou trať. 

„Došlo k tomu, že celá dálnice poodjela se sesuvem dále dolů,“ popsal v létě Petr Kycl z České geologické služby zásadní výsledek geologických průzkumů. Sesuv totiž dálnici nejen zasypal, ale svou vahou utrhl i podloží pod už hotovou vozovkou. 

4:37

O odstranění sesuvu půdy na D8 u Litochovic na Litoměřicku mluví pravděpodobný budoucí ministr dopravy Dan Ťok

Vložit na svůj web

„Podařilo se nám také zjistit, že smyková plocha sesuvu probíhá až čtyři metry pod dálničním tělesem, které se bude muset celé přebudovat a stabilitně zajistit,“ dodává Kycl. 

Geologové také varovali předtím, že se svah může dát opět do pohybu. První práce tedy spočívají v odtěžení vrchní části problematického svahu.  

Jak už dříve řekl vedoucí lovosického stavebního úřadu Petr Soldon, stavebníci musí svah nejdříve odvodnit: „A následně by se měla odvést nejvyšší část. To je právě ta část, která spouští pohyb sesuvu.“ 

Pohled z horní části sesunutého svahu - Foto: Gabriela Hauptvogelová

Pohled z horní části sesunutého svahuFoto: Gabriela Hauptvogelová

Odcházející ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) potvrdil cenu 70 milionů korun: „Týká se první etapy na odtěžení svahu a vytvoření odvodnění.“ 

Tisíce tun zeminy zavalily na začátku června 2013 dálnici D8 u obce Litochovice na Litoměřicku a část železniční trati mezi Úpořinami a Chotiměří. Dálnice D8 se řidičům neotevře dříve než v roce 2016.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadalo prvotní práce společenství firem v čele s Eurovií. Hlavním argumentem zadání zakázky bez výběrového řízení má být rychlost. Právě kvůli riziku dalšího sesuvu. S tím ale nesouhlasí Miroslav Patrik z organizace Děti Země: 

„Já si myslím, že je to alibismus, protože kdyby byl svah opravdu rizikový, tak by ministerstvo začalo ihned jednat a udělaly by se průzkumy.“ 

Materiál, který při sanaci stavebníci odtěží, použijí místo problematického podloží dálnice u Řehlovic. 

Dělníci odtěžují zeminu z horní části sesuvu nad rozestavěnou dálnicí - Foto: Gabriela Hauptvogelová

Dělníci odtěžují zeminu z horní části sesuvu nad rozestavěnou dálnicíFoto: Gabriela Hauptvogelová

Nejblíže k zavalené dálnici jsou obce Prackovice a Litochovice. Starostka obou obcí Andrea Svobodová Křešová (nezávislé sdružení) upozorňuje investora od roku 2010 na to, že v celém území došlo k výrazné změně stability: 

2:32

O problémech obcí, které se nacházejí nejblíže k zavalené dálnici, mluví starostka Prackovic a Litochovic Andrea Svobodová Křešová

Vložit na svůj web

„Nad Prackovicemi a Litochovicemi se změnila hydrologická situace a naše obce nejsou na změnu připraveny. Problémy začaly paradoxně v Prackovicích, i když se sesuv nachází nad Litochovicemi. Téměř celá čtyřkilometrová trať je velice nestabilní, posouvá se. Vznikají a zanikají prameny, vznikají bažiny, lidem se vyvalují zdi a praskají domy.“ 

Dan Ťok se s případem bude teprve podrobně seznamovat: „Případ nedělala Skanska (Ťok je jejím šéfem – pozn. red.), takže já detailní věci neznám. Na ministerstvu ještě nejsem. Jsem přesvědčen, že první fáze bude do konce roku hotová. Potom by to mohlo být v první polovině příštího roku celé vyřešeno.“ 

Stavět se bude 24 hodin sedm dní v týdnu

Největším problémem českých silnic a dálnic je podle Ťoka hned několik věcí: 

„Hlavně je potřeba zefektivnit chod ŘSD, pokračovat v projektové přípravě a dokončit modernizaci D1 v co možná nejkratším termínu způsobem, který by co nejméně omezoval řidiče.“ 

Budoucí ministr chce také prosadit, aby se na dálnicích pracovalo 24 hodin sedm dní v týdnu a navíc bezpečně z hlediska dopravy a lidí, kteří tam pracují. 

Sesuv půdy na rozestavěném úseku dálnice D8 při povodních 2013 - Foto:  Český rozhlas

Sesuv půdy na rozestavěném úseku dálnice D8 při povodních 2013Foto:  Český rozhlas

 

Cena opravy dálnice D8 u Lovosic může jít do stovek milionů korun

V následujících měsících a letech by  nemusela být ohrožena pouze dálnice, ale také přilehlé obce. Bezprostřední nebezpečí však nehrozí – svahy se prý totiž pohybují „pouze“ v řádech centimetrů za rok.

Další sesuv dálnice D8 je jen otázkou času a místa, varují geologové

KVŮLI SESUVU NA D8 PADLA ŽALOBA. MĚL HO ZPŮSOBIT BLÍZKÝ LOM
ZA SESUV NA D8 MŮŽE ŠPATNĚ ZVOLENÁ TRASA, NE LOM, ŘÍKÁ STÍNOVÉ ŘSD. DOKLÁDÁ TO DVACET LET STARÝ POSUDEK

Nová analýza: za sesuv na D8 může špatný projekt

Dálnice D8 je po sesuvu poškozená víc, než se čekalo. Ujela o 40 metrů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DÁLNICI D8 [5.9.2016]

VE SKUTEČNOSTI ŠLO JEN O DEN POOTEVŘENÝCH DVEŘÍ. NÁVŠTĚVNÍKŮM BYL ZPŘÍSTUPNĚN POUZE ZAČÁTEK A KONEC NEDOKONČENÉHO ÚSEKU. TI, KTEŘÍ CHTĚLI VIDĚT V JAKÉM STAVU JE MÍSTO POSTIŽENÉ SESUVEM PŘIŠLI ZKRÁTKA. 

Mezi tím se připlížily další  "průsery":

Zavalenou dálnici D8 ohrožují další možné sesuvy

Zdroj: http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/zprava-o-komplikacich-na-stavbe-dalnice-je-tajna-20161014.html

a Voda z dálnice D8 zaplavuje Prackovice. Obec hrozí žalobou na stát

ZPRÁVA O KOMPLIKACÍCH NA STAVBĚ DÁLNICE JE TAJNÁ

D8 má další problém. Každým dnem se propadá dokončovaný most

Na dálnici D8 utrpěl takzvaný zdravý rozum Pyrrhovo vítězství
18. 10. 8:00

Bez ohledu na to, o kolik se ještě stavba posune, bude do voleb 2017 příroda dočasně přemožena a dálnice otevřena. I kdyby ji měli zase zavřít.

Utržený svah rozestavěnou D8 v Českém středohoří zavalil v červnu 2013.
Utržený svah rozestavěnou D8 v Českém středohoří zavalil v červnu 2013. | Foto: Ludvík Hradilek
Byl to pohled pro bohy: dva bagry a čtyři náklaďáky se vlní do rytmu Straussova valčíku. „Automobily kolem bagrů ladně kroužily, stavební stroje dle dirigentových pokynů zvedaly a zase pokládaly svá rypadla,“ líčil tisk slavnostní zahájení stavby poslední části dálnice D8, úseku 0805 Lovosice – Řehlovice (km 48,276 – 64,689).

„Šestnáct kilometrů dlouhá trasa bude stát necelých devět miliard korun. První auta by se po dálnici mohla projet v prosinci roku 2010,“ napsaly tehdy noviny. V listopadu 2007, brzy tomu bude devět let. Náklady se zatím vyšplhaly na 14,75 miliardy, stále rostou, ale auta „se neprojíždějí“ ani na podzim 2016.

Příběh dálnice D8 přes České středohoří ilustruje, jak se spor o prosperitu vede v černobílém schématu „vědoucí technici – strůjci pokroku“ versus „ideologičtí ekologové – potížisté“. Nesmysl. Ale zvykli jsme si, takže to samé se opakuje v bleděmodrém stokrát: „rozvoj“ reprezentuje něčí záměr něco někdy vystavět, z toho se vychází, a jiný názor, tedy že by se mohlo stavět jinde, jinak nebo nemuselo stavět vůbec, je automaticky instalován do role námitek, komplikací.

V červnu 2013 se utrhl svah pod lomem Dobkovičky a zničil dvě stě metrů rozestavěné dálnice.
Geologové odhadli, že sjelo tři sta tisíc tun materiálu.
Obrázek z loňského března.
Začátkem února 2015 to vypadá, že se tu pilně pracuje.
GALERIE (29)
Obrazem: jak se likviduje sesuv na D8 a kde hrozí další
Diskuse, pokud se vážně vede, se ihned nastavuje do formátu, jak se vypořádat s opozicí, jak lpění na přírodě a paměti místa eliminovat, aby bylo možné prosadit takzvaný zdravý rozum.

Ekologické posudky EIA, které významným stavbám vypršely, a bude třeba udělat nové, se v téhle logice chápou jen jako formální zlo, které – čert aby to vzal – musíme přemoci. Že by posudek byl nezbytný, užitečný, nebo že by dokonce mohl být záporný, s tím se jakoby vůbec nepočítá – i pro vládu jde jen o byrokratický balvan k odvalení.

Tón kolem D8 je stejný. O tom, že dálnice povede Chráněnou krajinnou oblastí, kde podle zákona nemá co dělat, rozhodlo ministerstvo životního prostředí za vlády Miloše Zemana. Výjimka byla schválena 14. února 2001, 28. března 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí. Pokud žaloby ekologů – částečně úspěšně – napadaly právní vady povolovacího procesu, což samozřejmě nebyla maličkost, dalo se to ještě brát jako pouhý boj na papíře. Ale když se dálnice hýbe, svah ujíždí a dole v Prackovicích praská kanalizace, jsou to nezpochybnitelné, těžké exaktní následky. Příroda se chová, jak umí, je jí jedno, co říká technik a co ekolog.

Potvrzuje se, že rozhodnutí vést dálnici po povrchu a ne tunelem, jak doporučovali „zelení“, bylo chybné. Přesvědčivě o tom mluví v rozhovoru pro DVTV geolog Vladimír Cajz z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který na stavbu zpracovával posudky od poloviny devadesátých let. Středohoří zná jako své boty, je to odborník, nemá důvod vynášet cinklé soudy.

D8 je díra na peníze, politiky jsem marně varoval, cena teď bude astronomická, říká geolog Cajz
VIDEO
D8 je díra na peníze, politiky jsem marně varoval, cena teď bude astronomická, říká geolog Cajz
Trasa D8 je to nejhorší možné řešení. Navštívil jsem ministry, senátory, hejtmany, snažil jsem se vysvětlovat, ale naprosto marně, říká geolog Cajz

SLEDOVAT

Zvolená trasa ve svahu byla podle něj nejhorším možným řešením. „Ale čekal jsem, že se problémy projeví, až se tam pustí provoz, ne ještě před dokončením,“ říká. O povrchové dálnici nerozhodly odborné argumenty, bylo to politicko-ekonomické rozhodnutí s cílem proinvestovat spoustu peněz a zajistit práci do budoucnosti. Záležitost se ale vymkla z rukou, tvrdí Vladimír Cajz. Podle jeho odhadu by se ještě teď (!) pořád vyplatilo stavbu opustit, zakonzervovat a vyhloubit tunel, než se pokoušet dílo v nestabilním území zabezpečit. Jinak by se k celkovým nákladům mohla připočíst další nula.

D8 vedená v tunelu byla ve své době prezentovaná jako pošetilý nápad přírodomilců. Jenže kdyby se prosadil, dálnice by už s vysokou pravděpodobností fungovala a byla by levnější. Kreslit „ekology“ jako nepřátele rozvoje, nebo jim dokonce podsouvat, že mohou za zmařené životy na přeplněných starých silnicích, když dálnici „blokují“, je licoměrnost. Tak to nestojí. Odpovědnost nesou hlavně ti, kdo navedli dálnici tam, kde to od začátku smrdělo průšvihem.

Tipneme si, jak věc prozatím dopadne: bez ohledu na to, o kolik milimetrů se ještě stavba posune, bude nejpozději do parlamentních voleb 2017 příroda dočasně přemožena a dálnice otevřena. I kdyby ji měli po volbách zase zavřít. Trvá to už příliš dlouho. Trable s D8 ale přestřižením pásky neskončí. Trpělivost bude ještě potřeba.

autor: Jan Lipold

Fotogalerie: Sesuv půdy na D8 u Litochovic

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode