zajímavé místo v srdci Českého středohoří

Tunely

České středohoří je posledním místem mezi Prahou a Drážďany, kde dálnice D8 není dostavěna.Úsek dálnice D8 procházející chráněnou krajinnou oblastí je dlouhý 16,4 km a po svém dokončení umožní přímé spojení Prahy s Ústím nad Labem a státní hranicí, kde se dálnice napojuje na již provozovanou německou dálnici A17 ve směru na Drážďany. Celá dálnice D8 je pak součástí IV. evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín – Istanbul.   Po technické stránce je náročnou stavbou. Úsek Lovosice-Řehlovice obsahuje několik nákladných řešení průchodu krajinou - dálniční most Vchynice zakrytý protihlukovým tubusem, dálniční obloukový most přes Opárenské údolí budovaný bez zásahu do údolí, ekomosty - krátké přesypané tunely pro přechod zvěře s naváděcí výsadbou zeleně, estakádudvě dvojice ražených dálničních tunelů Prackovice a Radejčín, mezi kterými je krátký most přes další vysoce chráněnou lokalitu Uhelná strouha.

 

Tunel Prackovice

Stavba 0805 E - Tunel Prackovice.

17. července 2007 bylo zveřejněno Oznámení zahájení stavebního řízení, ústní projednání se uskutečilo 23. srpna v 10:00 na OÚ Prackovice nad Labem. 7. září 2007 bylo vydáno stavební povolení na stavbu. Byla proti němu podána 2 odvolání. 12. října 2007 bylo zveřejněno Oznámení o podání rozkladů, do 8. listopadu 2007 bylo možné se k nim vyjádřit. 21. ledna 2008 byla odvolání zamítnuta. Náklady na stavbu byly 1,581 miliardy Kč. Pro rok 2008 bylo na stavbu vyčleněno 219 milionů Kč, z toho je 126 milionů Kč z Operačního programu Doprava. Realizace byla plánována na období 2007 až prosinec 2010 :-) 

Tunel prostupuje masiv hřebene kopce Debus (východní úbočí) ve vrcholové partii Prackovického lomu nad obcí Prackovice n.L. a vyúsťuje na opačné straně úbočí nad údolím "Uhelné strouhy". Tunel je navržen v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný) o dvou samostatných tubusech s maximální osovou vzdáleností 14 m. Jeho pravá tunelová roura měří 260 m, z toho je raženo 138 m a levá 270 m, z toho je raženo 155,47 m, jižní hloubený úsek 85,8 m, severní 25,0 m. Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky 9,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25 + 1,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m + 0,7 m rezerva. 9. září 2008 byla slavnostně zahájena ražba tunelu. Tunel razila fa Subterra. Ražba tunelu trvala zhruba 6 měsíců. Před zahájením prací  osadili pracovníci subdodavatele stavby - firmy  Subterra do portálu tunelu soškou svaté Barbory, patronky všech horníků a tunelářských pracovníků a farní vikář katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích  otec Martin Davídek ji požehnal. Ražba byla prováděna novou rakouskou tunelovací metodou, v hloubené části byly jednotlivé tubusy betonovány přímo do formy. Jak ražené, tak hloubené úseky je třeba po dobu životnosti díla chránit před účinky vody prosakující horninovým prostředím. V tomto případě byla navržena a realizována tzv. "deštníková" izolace, umístěná u ražených částí mezi primární a definitivní ostění, u hloubených částí pak přímo na předem vybetonované definitivní ostění. Izolace není provedena po celém obvodu tunelových trub, prosakující voda stéká po rubu fólie do podélné drenáže. Proti poškození je izolační fólie chráněna netkanou geotextilií, která plní rovněž funkci plošné drenáže.

Tunel Radejčín

 

Tunel Radejčín je součástí stavby 0805/F Lovosice - Řehlovice. Náklady na stavbu byly 3,184 miliardy Kč. Tunel projektoval Metroprojekt. Pro rok 2008 bylo na stavbu vyčleněno 452 milionů Kč, z toho je 275 milionů Kč z Operačního programu Doprava. Realizace byla plánována na období 2008 až prosinec 2010.

Tunel navazuje na předchozí tunel a most. Dálniční tunel Radejčín podchází plochý Radejčínský hřbet Českého středohoří východně od nádraží Radejčín. Pro každý směr je navržena vlastní tunelová roura.
Tunel je navržen v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný) o dvou samostatných tubusech s maximální osovou vzdáleností 28 m. Jeho pravá tunelová roura měří 600 m, z toho je raženo 446 m a levá 620 m, z toho je raženo 446, m jižní hloubený úsek 44 m, severní 130,0 m. Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky 9,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25 + 1,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m + 0,7 m rezerva.

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode