zajímavé místo v srdci Českého středohoří

7A. SESUV půdy

V tomto případě se vlastně nejedná o zastavení na VNS, neboť samotné místo, o kterém bude nadále řeč neleží na trase naučné stezky. Nicméně ve zmiňovaném místě došlo k mimořádné události nebývalého rozsahu s nedozírnými následky. 

Stránka 7A. SESUV PŮDY byla do virtuální naučné stezky zařazena dodatečně v důsledku rozsáhlého sesuvu půdy neboli rychlého krátkodobého sesuvného klouzavého pohybu horninových hmot na svahu pod kamenolomem nad Litochovicemi. V jeho důsledku se část hmot nasunula na původní terén v předpolí,strhla železniční trať a pohřbila rozestavěnou dálnici.  Ano, 7. června 2013 došlo na trase dálnice k masivnímu sesuvu asi 500 tisíc m3 zeminy v km 56,5 dálnice D8 u Litochovic. A to právě v oblasti, před kterou sdružení Děti Země v letech 1995 až 2004 upozorňovalo s odkazem na podklady Českého geologického úřadu (ČGÚ). Termín dostavby ani trasa nebyly v tu chvíli (říjen 2013) jisté. Vláda v polovině srpna 2013 ustanovila pracovní skupinu a dala ministerstvům dopravy a životního prostředí za úkol připravit možné varianty dalšího postupu včetně výpočtu nákladů na jednotlivé varianty. Jen sanace území zasaženého sesuvem se odhadovala až na miliardu korun a dle předběžných odhadů geologů by ani poté nebylo jisté, zda k sesuvu nedojde znovu. Sesuv jako výsledek nezodpovědné lidské činnosti v místě svahové nestability  a deštivého počasí se stal na  jedné straně novým turistickým cílem, na druhé straně noční můrou pro obyvatele obce pod svahem. Dalo se očekávat, že událost bude hodně dlouho vděčným tématem pro média. A skutečnost předčila všechna očekávání. Sérii leteckých snímků sesuvu prohlásil litomericky.denik.cz za fotografie roku 2013.

Zde je odkaz na video České geologické služby: Jak sesuvy a skalní řícení ovlivňují životy lidí. Publikováno bylo 26. 9. 2014  a našemu případu se věnuje  od  10:00 minuty.

Sesuv svahu v červnu 2013 na stavbě dálnice D8

 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1032799-d8-u-litochovic-odvodnit-zabezpecit-a-znovu-postavit

Více o sesuvu zde... a také tady...

Hodně informací lze najít na oficiálních stránkách obce Prackovice nad Labem: http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/dalnice-d8

A jak čas běžel, bylo o sesuvu  také napsáno:

Zde je aktuální výběr článků věnovaných momentální situaci na dálnici D8...

např.:

Ministr dopravy Dan Ťok na schůzce se starostkou obce Prackovice, kam z D8...
Místo čističky a oprav místních komunikací vznikne v obci ZOO. První zvířata dovezená z Pekingu byla již umístěna v útulných boudičkách v areálu bývalé chovatelské stanice. Hlavním úkolem těchto citlivých medvídků bude zajišťovat monitoring sesuvného území nad obcí.
Fotka uživatele Miloslava Pošvářová, soudní znalec.
8.1.2017:  Miloslava Pošvářová, soudní znalec
Ještě něco k Prackovické estakádě na D8. Pravou opěru jsem fotila v úterý (pravý most je uzavřen), teplota vzduchu - 5 °C. Při této teplotě je most maximálně zkrácený (teplota způsobuje smrštění materiálu). Ale při pohledu na mostní závěr tomu tak není, jeho zavření (stlačení) spíše odpovídá teplotám v parném létě. Je to způsobeno tím, že opěra se celá posunuje směrem proti nosné konstrukci mostu a mostu není umožněna dilatace od teploty. V létě bude třeba mostní závěr vybourat a znovu osadit, jinak se úplně sevře. Podle mostního závěru došlo k pohybu opěry minimálně o 6 cm proti mostu od doby, kdy byl závěr osazen. Vyznačené mezery mezi lamelami by měly při uvedené teplotě odpovídat 8 cm, měřeny byly 2 cm.
 
 
 

 

© Všechna práva vyhrazena. Založeno 21. prosince 2012

Tvorba www stránek zdarmaWebnode